Industrial Prime
Kuvassa vasemmalla 3DSTEPin toimitusjohtaja Pekka Ketola ja Enmacin asiantuntijapalvelut-liiketoimintayksikön päällikkö Teemu Nevaharju.

3DStep valinnut Enmacin 3D-tulostamisen suunnittelukumppaniksi

Industrial Prime FI | lokakuu 12, 2016

Shares

Industrial Prime FI

lokakuu 12, 2016

Ylöjärvellä toimiva 3DSTEP Oy on valinnut mekaniikan suunnittelupalveluihin ja projektien johtamiseen keskittyneen asiantuntijayritys Enmac Oy:n suunnittelukumppanikseen 3D-tulostamisen saralla.

Hiljattain käynnistetyssä yhteistyössä 3DSTEP keskittyy osaamisellaan varsinaiseen 3D-tulostamiseen. Enmacin tehtävä puolestaan on huolehtia tulostamiseen olennaisesti liittyvästä rakenteiden suunnittelusta ja optimoinnista.

Enmacin asiantuntijapalvelut-liiketoimintayksikön päällikkö Teemu Nevaharjun mukaan suunnittelu on avainasemassa, kun 3D-valmistustekniikasta mielitään saada irti paras mahdollinen hyöty.

– Tulostamisessahan kappaleen monimutkaisuus ei maksa mitään, vaan kustannukset syntyvät käytettävän materiaalin määrästä. Siksi menekki pyritään minimoimaan ja kappaleen muoto optimoimaan. Me löydämme keinot toteuttaa haluttu toiminnallisuus ja kestävyys mahdollisimman pienillä materiaalimäärillä, Nevaharju selostaa.

3DSTEP halusi löytää kumppanikseen parhaan mahdollisen suunnittelijan voidakseen itse keskittää resurssinsa omaan tekniseen osaamiseensa. Enmac valikoitui lopulta kumppaniksi 3D-tulostuslaitteita Suomessa myyvän Vossi Oy:n suositusten kautta.

– Yhteistyö hyvän suunnittelukumppanin kanssa on ehdottoman tärkeää, jotta voimme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman täydellisiä tuotteita. Enmac auttaa meitä ymmärtämään, millaisia tuotteita on mahdollista ja kannattavaa ryhtyä valmistamaan, 3DSTEPin toimitusjohtaja Pekka Ketola painottaa.

 

Edelläkävijöitä Suomessa

3D-tulostamista voi hyvällä syyllä pitää yhtenä mullistavimmista uusista teknologioista miesmuistiin.

Teknologian avulla voidaan valmistaa monenlaisia rakenteita ja kappaleita, joihin muilla valmistusmenetelmillä on joko vaikea tai mahdoton pystyä. Toisaalta 3D-tulostamisella voidaan myös tuottaa kappaleita, joiden valmistaminen etenkin pieninä sarjoina tulisi muuten kohtuuttoman kalliiksi.

Esimerkkinä Ketola mainitsee parhaillaan työn alla olevan tilauksen. 3DSTEPin asiakas halusi tehdä kymmenien kappaleiden sarjoja pienehköistä kappaleista, joita oli useita erilaisia.

– Ilman 3D-tulostamista kustakin erilaisesta kappaleesta olisi ensin pitänyt valmistaa muotti, joista jokainen olisi tullut maksamaan jopa 10 000 euroa. Nyt muotteja ei tarvita, ja siksi valmistuksen kustannukset saadaan putoamaan murto-osaan aikaisemmasta vaihtoehdosta.

3DSTEPillä on käytössään tulostustilavuudeltaan 280 x 280 x 365 millimetrin 3D-tulostin. Jonkin verran suurempiakin tulostimia maailmalta löytyy, mutta niillä ei varsinaisesti valmisteta suurempia kappaleita, vaan isompia sarjoja.

Ketolan mukaan Suomi ja Pohjoismaat ovat 3D-tulostamisen saralla muuta Eurooppaa jäljessä. 3DSTEPin lisäksi Suomessa on tällä hetkellä vain yksi kaupallinen metallitulostin. Muualta tulostimia löytyy esimerkiksi VTT:ltä, Lappeenrannan yliopistosta sekä joistain korkeakouluista.

– Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tilanne on konekannan suhteen sama tai huonompi kuin täällä meillä. Näissä maissa tehdään toki suunnittelua, mutta kappaleet tulostetaan sitten eurooppalaisten alihankkijoiden toimesta, Ketola kertoo.

3DSTEP ja Enmac ponnistelevat yhteistyöllään tilanteen muuttamiseksi, ja molempien osapuolien odotukset alkaneelle yhteistyölle ovat syystäkin korkealla. Ylöjärvelle on nyt valmisteilla Pohjoismaiden suurin 3D-tulostamisen innovaatiokeskus.

– Visiomme on tuoda saman katon alle kattava ekosysteemi, joka pitää sisällään kaikki tarvittavat toimijat. Silloin asiakkaan ei tarvitse lähteä moneen eri paikkaan saadakseen ideansa kehitettyä valmiiksi tuotteeksi, Ketola kiteyttää.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares