Industrial Prime
Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen uskoo, että teknologinen kehitys ja automaatio voivat viedä Suomen teollisuuden kohti parempia päiviä.

Automaatio voi antaa Suomen teollisuudelle mahdollisuuden

Industrial Prime FI | syyskuu 22, 2014

Shares

Industrial Prime FI

syyskuu 22, 2014

Suomen teollisuus elää muutosvaihetta, johon kuuluu maailman markkinatilanteen jakautuminen ja teknologinen murros. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen kokee, että edessä on paljon haasteita, mutta myös automaation kaltaisia valopilkkuja löytyy. Teollisuus ei kuitenkaan koskaan tule olemaan samanlainen kuin kultaisella 80-luvulla.

– Suomessa on hurjan paljon osaamista, mutta hieman teollisuudella on sellaista käymistilaa ja vaikeuksia. Täytyy ottaa tosissaan se, että Suomen osuus maailmanmarkkinoista on alentunut viime vuosina.

– Toisaalta robottiteknologian ja digitaalisuuden muukin kuin peliteollisuus on tiedostanut hyvin. Niistä haetaan tuottavuutta ja kilpailukykyä, se puoli on hyvin hoidossa, Vanhanen pohtii.

Esimerkiksi automaatio voi antaa hänen mielestään teollisuudelle uuden mahdollisuuden. Robotti on Suomessa yhtä tehokas kuin Kiinassakin.

Alihankinnasta lopputuotteisiin

Vanhanen uskoo, että automaation avulla voidaan parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta, vaikka työllisyyden kannalta sen suora vaikutus on heikompi. Esimerkiksi alihankkijoiden pitäisikin pyrkiä enemmän lopputuotemarkkinoille, silloin työvaiheisiin muodostuisi runsaammin työpaikkoja.

– Jos vain on mahdollisuuksia ja se sopii yrityksen toimenkuvaan, kannustan siirtymään lopputuotemarkkinoille. Alihankinnassa kilpailu on ja pysyy kovana, suurimmat arvonlisäykset tapahtuvat lopputuotemarkkinoilla, Vanhanen tiivistää.

 

”Pakotepolitiikka johtaa

sattumanvaraisuuteen

yritystasolla”

 

Yhden suurista haasteista Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn tuovat jännitteet Venäjän ja EU:n välillä. Vanhanen toivoo, että kumpaankin suuntaan tehdyistä pakotteista voidaan luopua mahdollisimman nopeasti.

– Suomessa on todennäköisesti paljon yrityksiä, jotka ovat myyneet venäläisyrityksiin tai tehneet alustavia sopimuksia erilaisista koneista, laitteista tai rakennusurakoista. Siitä ei ole vielä tietoa, miten pakotteet mahdollisesti pysäyttävät tai keskeyttävät näitä liiketoimia.

Pakoteet purevat sattumanvaraisesti

Pakotteiden lopullisia vaikutuksia yrityksille on mahdotonta ennakoida ja niiden seuraukset saattavat tulla yllätyksenä.

– Pakotepolitiikka johtaa sattumanvaraisuuteen yritystasolla. Enkä usko, että EU:lla on mitään keinoja korvata mahdollisia menetyksiä yritykselle, hän toteaa.

Pakotteista ei Vanhasen mukaan ole ainakaan apua Suomen maineelle, mutta hän korostaakin enemmän yrityskohtaisen menestyksen tärkeyttä.

– Jokaisen yrityksen pitää lunastaa luottamus yhteistyökumppaneiden silmissä itse. Enemmän ratkaisee yrityskohtainen maine.

Luottavaisuutta tulevaisuuteen löytyy vielä Venäjänkin suhteen, sillä teollisuus toimii pitkäjänteisesti.

– Vientiin voi tulla väliaikaisia häiriöitä, mutta monet teolliset investoinnit tehdään kuitenkin kymmenien vuosien ajalle. Nyt tehdyt ratkaisut ovat siis muodossa tai toisessa väliaikaisia.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares