Industrial Prime
Jaakko Ala-Paavola seuraa 5G-teknologian kehitystä sovellettavuuden näkökulmasta. – En ole niinkään kiinnostunut siitä, että joku on laboratoriossa kalliilla laitteilla luonut radiolinkin ja kutsunut sitä 5G:ksi, vaan siitä, milloin voin itse käyttää teknologiaa luodakseni teolliselle asiakkaallemme todellisen, tuotantokäyttöön menevän ratkaisun.

Etteplanin teknologiajohtaja: ”5G:tä ei kannata eikä tarvitse jäädä odottelemaan”

Industrial Prime FI | maaliskuu 14, 2017

Shares

Industrial Prime FI

maaliskuu 14, 2017

Tulevaa 5G-teknologiaa ja sen tarjoamia upeita mahdollisuuksia hehkutetaan nyt oikealta ja vasemmalta. Etteplan Oyj:n uusi teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavola kehottaa kuitenkin panemaan jäitä hattuun.

5G lupaa paljon: valtavaa tiedonsiirtokaistaa sekä tiedonsiirtoa pienellä energiankulutuksella ja pienin viivein. Teknologiasta myös puhutaan paljon, ja monissa tapauksissa puheista saattaa ymmärtää, että 5G on itse asiassa jo aivan kulman takana.

Etteplanin teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavola kuitenkin toppuuttelee innokkaita. Hänen mukaansa 5G on vielä tulevaisuuden lupaus, Eldorado. Sillä on nimi, mutta todellisuudessa se on vielä piilossa jossain kaukana horisontin takana.

5G koskettaa meitä kaikkia vuonna 2025, mutta ei vielä tänään, vaikka moni niin antaisikin ymmärtää.

– Teknologiaan liittyvät lupaukset ja tavoitteet ovat monilta osin ristiriidassa keskenään. Ei ole olemassa edes yleistä konsensusta siitä, mitä 5G tarkoittaa, Ala-Paavola huomauttaa.

Toisin oli 5G:n edeltäjien tapauksessa. Sekä 2G, 3G että 4G olivat itse kukin selviä evoluutioaskelia edeltäjiinsä nähden. 5G:ssä puolestaan ollaan hyppäämässä aivan uuteen teknologiaan, joka ei enää ole millään tavalla yhteensopiva vanhan kanssa.

5G tulee vaatimaan toimiakseen kokonaan uudenlaisen verkkoinfrastruktuurin. Tämän infrastruktuurin rakentamista Ala-Paavola pitää pullonkaulana teknologian laajamittaiselle kaupalliselle käyttöönotolle.

– Tulee rakentaa täysin erilaiset tukiasemat, jotka pystyvät vain rajoitetusti hyödyntämään nykyistä tukiasemaverkostoa. Jos jokaiseen lyhtypylvääseen pitää vetää valokaapeli 5G-verkon tukiasemaa varten, hidastaa se teknologian käyttöönottoa valtavasti.

 

 

”Jos aiot jäädä teollisen internetin sovelluksen kanssa odottelemaan 5G:tä, jäät heti kättelyssä viisi vuotta kilpailijoistasi jälkeen.”

 

 

5G:tä ei kannata jäädä odottelemaan

Suunnittelutalo Etteplan toimii integraattorina huipputeknologian ja asiakkaan välillä. Myös 5G:tä Etteplanissa pidetään silmällä, etenkin siksi, että moni yhtiön asiakkaista on kiinnostunut liiketoimintansa kehittämisestä teollisen internetin avulla.

Edellä mainituista syistä johtuen Etteplan kuitenkin keskittyy tällä hetkellä 5G:n sijaan mieluummin sen luokse johtavaan tiekarttaan sekä erilaisiin välivaiheisiin, joiden kautta kunnianhimoiseen päämäärään lopulta edetään.

– Emme voi vielä suositella teollisille asiakkaillemme 5G:hen liittyen mitään, kun kukaan ei oikeastaan edes tiedä, mikä 5G on. Siihen on tänä päivänä käytännössä mahdoton varautua millään tavalla, koska mikään tämän päivän laitevalinta ei tue 5G:n hyödyntämistä tulevaisuudessa, Ala-Paavola sanoo.

Etteplanin tapahtumahorisontissa 5G:tä huomattavasti relevantimpia ovatkin tällä hetkellä sen luokse vievän tien varrelta löytyvät 4G:n evoluutioteknologiat.

Ala-Paavola nostaa esiin muun muassa NB-IoT:n, joka on 5G:tä ajankohtaisempi ja jonka hyödyntämisestä on lisäksi tulossa huomattavasti yksinkertaisempaa.

– NB-IoT:n hyvä puoli on se, että sen käyttöönotto voidaan käytännössä hoitaa pelkällä ohjelmistopäivityksellä. Silti teknologia pystyy isoihin asioihin: sen avulla esimerkiksi päätelaitteista saadaan huomattavasti vähävirtaisempia ja edullisempia.

Investointeja NB-IoT:hen ja muihin 4G:n evoluutioteknologioihin puoltaa niiden toteutettavuuden lisäksi se, että 4G-verkot eivät ole häviämässä Suomesta ainakaan vuosikymmeneen. Vaikka 2G- ja 3G-verkkojen purkamisesta käydään jo keskustelua, 4G:n olemassaoloon voi luottaa vielä pitkään.

Ala-Paavola työskenteli yli kymmenen vuotta Espotel Oy:lle, jonka Etteplan keväällä 2016 osti teollisen internetin osaamistaan vahvistaakseen. Uudessa teknologiajohtajan roolissaan Ala-Paavolan erityisenä fokusalueena onkin nyt juuri teollinen internet.

Kuten aina, Industrial Prime FI:tä kiinnostaa kuulla, mitä tarjottavaa uusilla teknologioilla voisi olla kotimaiselle teollisuudelle. Teollisesta internetistä kiinnostuneille yrityksille Ala-Paavolan viesti on selvä:

– Jos aiot jäädä teollisen internetin sovelluksen kanssa odottelemaan 5G:tä, jäät heti kättelyssä viisi vuotta kilpailijoistasi jälkeen. 5G on vielä sen verran kaukaista tulevaisuutta.

Kannattanee siis ottaa hetki rauhallisesti ja tarpeen vaatiessa tehdä uusi tilannearvio.

5G:n perään haikaileville hätä ei onneksi kuitenkaan ole tämän näköinen. Teollisen internetin sovelluksissa tullaan nimittäin ennen sitä pääsemään pitkälle jo 4G:n evoluutioteknologioilla, joilla isompiakin visioita voidaan toteuttaa edullisesti ja alhaisella virrankulutuksella.

 

 

”Me Suomessa olemme melko varovaisia, kun taas esimerkiksi amerikkalaiset ovat hyvin innokkaita kokeilemaan ja ottamaan käyttöön uusia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita.”

 

 

Vasta matalimmat hedelmät poimittu

Monien muiden asiantuntijoiden tapaan myös Ala-Paavola näkee Suomen kuuluvan teollisen internetin saralla maailman kärkikastiin. Samalla hän kuitenkin heittää ilmoille mielenkiintoisen ristiriidan: digitalisaatiossa Suomi jää kauas kärjestä.

– Uskon tämän johtuvan siitä, että teollisessa internetissä on kyse laitteista ja teknologioista, mikä puhuttelee insinöörejä. Digitalisaatio taas koskee liiketoimintaprosesseja ja muuta sellaista, jotka tällainen Suomen kaltainen insinöörikansa ehkä sitten kokee hieman vieraaksi.

Eli lyhyesti: digitalisaation näkökulmasta edellytyksemme teollisen internetin hyödyntämiseen ovat maailman huipputasoa, mutta tosiasiassa emme kuitenkaan vielä osaa hyödyntää sitä liiketoiminnassa niin hyvin kuin voisi olla mahdollista.

Ja mahdollisuuksissahan tunnetusti on vain mielikuvitus rajana. Silti, kuten Ala-Paavola asian ilmaisee, olemme Suomessa tähän asti ehtineet poimia vasta ne ”matalimmat hedelmät”.

Teollisen internetin tyypillinen ensimmäinen sovelluskohde on huoltoliiketoiminta. Koska se tarjoaa useimmiten helpohkon ja luotettavan tavan laskea, millaisia kustannussäästöjä investoinnilla voidaan saavuttaa, investointipäätös on suhteellisen helppo tehdä.

Teollisen internetin skaalassa tällaisessa on kuitenkin kyse vain pienestä ensiaskeleesta. Kynnys suuremman arvontuoton liiketoimintamalleihin siirtymiseen on huomattavasti suurempi.

– Tässä suhteessa olemme jälkijunassa, varsinkin jos vertaamme Suomea amerikkalaisiin, jotka ovat hyvin innokkaita kokeilemaan ja ottamaan käyttöön uusia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita. Me Suomessa olemme huomattavasti varovaisempia, Ala-Paavola toteaa.

Onneksi poikkeuksiakin kotimaasta sentään löytyy. Ala-Paavola mainitsee esimerkkinä Vantaalla toimivan Sarlin Oy Ab:n, joka aikoinaan myi osana liiketoimintaansa paineilmakompressorijärjestelmiä teollisuuden käyttöön.

– Yritys toimittaa kompressorijärjestelmiä vielä tänäkin päivänä, mutta asiakas ei enää maksa kompressoreista vaan kulutetuista kuutiometreistä ilmaa. Sarlin ylläpitää laitteita kuin omiaan, koska ne ovat sen omia.

Tällainen liiketoiminta vaatii tietenkin toimiakseen hyviä teollisen internetin ratkaisuja, joiden avulla laitekantaa pystytään tarkkailemaan reaaliajassa ja ennakoivaa huoltoa tai muita toimenpiteitä voidaan tehdä laitteiden optimaalisen toiminnan takaamiseksi.

Siinä oppikirjaesimerkki teollisen internetin hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkki on kuitenkin ainakin suomalaisittain toistaiseksi harvinainen. Ala-Paavolan mukaan kotimaisella teollisuudella on tänä päivänä melko vähän valmiutta lähteä vastaavanlaisia konsepteja tarjoamaan.

– Useimmiten ne laitteet halutaan asiakkaalle myydä. Sen jälkeen laitteille tarjotaan ehkä huoltoa ja tyydytään sitten siihen, että sitä huoltoa vähän digitalisoidaan.

Rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta siis kaivataan. Digitalisaatio ja teollinen internet tarjoavat loputtomia mahdollisuuksia, ja vaikkei 5G vielä olekaan saapunut, olemassa olevilla 4G:n evoluutioteknologioilla pärjää sitä odotellessa paremmin kuin hyvin.

Ylempien oksien hedelmät ovat kypsiä ja odottavat poimijaansa.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares