Industrial Prime

FinnProfiles panostaa viennin ja tuotannon kehittämiseen – Tekes mukana hankkeen rahoituksessa

Industrial Prime FI | lokakuu 13, 2016

Shares

Industrial Prime FI

lokakuu 13, 2016

Kumi-, silikoni- ja TPE-tiivisteratkaisuja tuottava FinnProfiles on käynnistänyt Tekes-rahoitteisen hankkeen viennin ja tuotannon kehittämiseksi.

Sastamalalainen FinnProfiles on valmistellut investointipaketin, jonka budjetista puolet investoidaan viennin edistämiseen ja toisella puoliskolla kehitetään tuotantoa. Tekesin myöntämä rahasumma kattaa hankkeen kokonaiskustannuksista puolet.

Vientipuolella FinnProfiles aikoo ryhtyä kartoittamaan mahdollisuuksiaan ryhtyä muodostamaan edustajaverkostoa Eurooppaan. Myyntijohtaja Harri Salmisen mukaan etsinnät alkavat Saksasta.

– Saksa on merkittävä markkina-alue, lisäksi monet saksalaiset yritykset omistavat tehtaita muissakin Euroopan maissa, kuten Puolassa ja Tšekissä. Päänavaukset Saksassa voivat siis tuoda meille mahdollisuuksia käydä kauppaa hieman suuremmallakin alueella.

FinnProfiles on jo ryhtynyt rahoituksen turvin yhteistyöhön kahden konsultointiyrityksen kanssa. Niistä toinen etsii laajasta yritysten massasta FinnProfilesin profiiliin sopivia potentiaalisia asiakkaita ja kerää tietoa yrityksistä. Toinen yhteistyökumppani puolestaan auttaa edustajaverkoston rakentamisessa.

– Tällainen työ on niin iso savotta, ettemme sitä pystyisi omin avuin mitenkään tekemään. Uusien asiakkaiden löytämiseen ei myöskään ole olemassa mitään sapluunaa, joten investoimisessa tällaiseen kehitykseen on aina omat riskinsä. Siksi saamamme Tekes-rahoitus on hieno asia, Salminen kertoo.

FinnProfilesin liikevaihto on tätä nykyä 9 miljoonaa euroa, mistä noin 30 % tulee viennistä. Yrityksen tavoite on kasvattaa sekä liikevaihtoaan että viennin osuutta siten, että kolmen vuoden kuluttua vienti kattaisi jopa 40 % kokonaisliikevaihdosta.

Oikeaan suuntaan osoittavia tuloksia on jo ehditty saada aikaan. Syyskuun alussa FinnProfiles oli mukana Saksassa meriteollisuuden suurtapahtuma SMM:ssä. Yritys toimitti uusien yhteistyökumppaneidensa keräämään tietoon nojaten potentiaalisille asiakkailleen tietoa itsestään ja kutsuja messuosastolleen. Salmisen mukaan tuloksena oli runsaasti uusia kontakteja.

– Kokemuksemme sekä SMM:stä että myöhemmin syyskuussa järjestetyiltä InnoTrans-messuilta olivat erittäin positiivisia. Tekes-rahoitus ja sen mahdollistamat toimemme ovat selvästi jo alkaneet tuottaa tulosta.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares