Fortum kehittää kuumeisesti aurinkoenergialle liiketoimintamalleja

Industrial Prime FI | toukokuu 10, 2012

Shares

Industrial Prime FI

toukokuu 10, 2012

”On tärkeää, että kaikki sellaiset menetelmät, jotka mahdollistavat uusiutuvan energian kasvua markkinoilla kehittyvät”

Aurinkoenergian käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa on teknisen kehityksen ansiosta tulossa nopeasti kilpailukykyiseksi perinteiseen energiantuotantoon verrattuna. Monissa maissa sen käyttö kasvaa kovalla vauhdilla.

– Aurinkosähkö kiinnostaa meitä, ja maailman neljänneksi suurimpana lämmöntuottajana myös aurinkolämpö, Fortumin aurinkoenergialiiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Petra Lundström kertoo.

Fortum on pitkään seurannut aurinkoenergiateknologian kehitystä ja ollut mukana erilaisissa T&K-hankkeissa. Viime syksynä päätettiin ottaa konkreettisempi askel asiassa ja perustettiin Lundströmin johtama tiimi luomaan pohjaa mahdolliselle uudelle liiketoiminnalle

– Olemme nyt prosessointivaiheessa, lähitulevaisuudessa tehdään päätöksiä, mihin kortteihin satsataan, Petra Lundström sanoo.

Liiketoimintamalleissa on paljon mietittävää. Erilaisia malleja on vaikka kuinka paljon. Jos aurinkosähköä tuotetaan asentamalla talojen katolle aurinkopaneeleja, ratkaistava on muun muassa, kuka järjestelmät rakentaa ja ylläpitää. Voisiko sähköyhtiö esimerkiksi vuokrata asiakkailtaan katon sähköntuotantoon? Varmaankaan kaikki omakotiasujat eivät itse halua ylläpitää tarvittavaa tekniikka.

– Jokaisen toimijan on pohdittava perusteellisesti omia vahvuuksiaan ja kilpaluetujaan, näin myös Fortumin, jos yhtiö päättäisi lähteä aurinkoenergialiiketoimintaan. Laajamittaisessa energiantuotannossa ja sähkömarkkinatoiminnassa on toki paljon sellaista, mitä me jo osaamme, Petra Lundström pohtii.

 

Vaihtoehtoisia tekniikoita

Aurinkoenergian tuotantoon on olemassa useita teknisiä ratkaisuja. Nopeinta kehitys on aurinkopaneeleissa, joiden hinnat ovat 2-3 vuotta tulleet alas 20-40 prosentin vuosivauhdilla. Tietyillä markkinoilla ja tietyissä sovelluksissa ne ovat jo nyt hyvin kilpailukykyisiä.

Sähköyhtiöiden kannalta myös erilaiset ison mittakaavan keskitetyt järjestelmät ovat kiinnostavia. Osa niistä saattaa mahdollistaa energian varastoinnin kustannustehokkaasti lämpönä.

Kesämökillä aurinkopaneelin tuottaman sähkön varastointi akustoon toimi hyvin, mutta suuressa mittakaavassa se ei ole vielä kannattavaa.

– On tärkeää, että kaikki sellaiset menetelmät, jotka mahdollistavat uusiutuvan energian kasvua markkinoilla kehittyvät. Kyse ei ole yksinomaan tuotantoteknologioista, vaan myös älykkäämmistä sähköverkoista ja energian varastoinnista.

Keskitetty aurinkosähkön tuotanto tarvitsee näillä näkymin parempia aurinko-olosuhteita kuin Suomessa tai Pohjois-Euroopassa on saatavissa.  Tämä tarkoittaisi, että Fortumin pitäisi hakea aurinkoenergiakasvua Suomea ja Ruotsia laajemmilta markkinoilta ja paremmista aurinko-olosuhteista. Yhtiö on muutenkin aktivoitunut laajemmilla markkinoilla hakemaan kasvua.  Ranskassa katsotaan vesivoimaan liittyviä mahdollisuuksia. Fortum on myös perustanut toimiston Intiaan.

 

Hajautettuun energiantuotantoon

Yli yön tapahtuvat murrokset eivät energiantuotannossa ole mahdollisia, koska energiajärjestelmä kokonaisuutena muuttuu tavattoman hitaasti. Esimerkiksi voimalainvestoinnit tehdään kymmeniksi vuosiksi.

– Jos puhutaan yksittäisestä teknologiasta, aurinkosähkön, erityisesti aurinkopaneelien,  kehitysvauhti on aivan jotain muuta, kuin mihin alalla on totuttu, aiemmin yhtiön teknologiajohtajana toiminut Petra Lundström sanoo.

– Tähän asti on mietitty, miten rakentaa isompia ja tehokkaampia laitoksia – tuulimyllyistä ydinreaktoreihin.

Suunta on ollut kohti isompaa, koska se on ollut tehokkaampaa ja näin on saatu energian yksikkökustannukset alemmaksi. Tästä näkökulmasta puhe hajautetusta energiantuotannosta on ollut Petra Lundströmin mukaan osittain epärelevanttia. Aurinkosähkössä hajautus ei sitä enää ole. Liittämällä verkkoon riittävän monta aurinkopaneelia saadaan sama vaikutus kuin isolla laitoksella.

Sähkön kysynnän ja tarjonnan pitää kohdata joka hetki. Aurinkosähkön ongelma on siinä, miten koko järjestelmä pystytään hallitsemaan niin, että asiakas saa sähköä riippumatta siitä, paistaako aurinko vai ei

– Perinteinen voimalaitos on kone, joka pistetään päälle ja pois.  Liiketoimintamallit ovat yleensä hyvin suoraviivaisia.

Aurinkosähköjärjestelmä ei ole kone. Polttoainekustannuksia tai CO2-päästöjä siinä ei ole, mutta tuotanto on vaikeammin ennustettavissa ja hallittavissa. Sen toiminta osana laajempaa sähköjärjestelmää pitää kuitenkin saada yhtä luotettavaksi kuin perinteiset ratkaisut, sähkön toimitusvarmuudesta ei voida tinkiä.

– Kehittyneillä markkinoilla kukaan ei tule hyväksymään sitä, ettei sähköä ole saatavana silloin, kun sitä tarvitsee, Petra Lundström uskoo.

Paljon aurinkosähköä sisältävä järjestelmä tarvitsee toimiakseen säädettävää kapasiteettia, mielellään vesivoimaa. Apua järjestelmän hallintaan ja joustoa sähkön kysyntään voisi tuoda myös älykäs verkko, josta asiakas saisi tiedon, milloin olisi edullista esimerkiksi käyttää jotain konetta.

Pohjois-Euroopan kannalta aurinkovyöhykkeelle, vaikkapa Saharaan tai Etelä-Eurooppaan rakennetut keskitetyt järjestelmät vaatisivat kyvyn siirtää tehokkaasti sähköä pitkiä matkoja. Muun muassa Intiassa on suuressa osassa maata niin erinomaiset aurinko-olosuhteet, että pitkän välimatkan sähkönsiirtotarvetta ei syntyisi.

 

Ehtymätön luonnonvara

Aurinko säteilee maanpinnalle puolessatoista tunnissa sen energiamäärän minkä ihmiskunta nykyisin kuluttaa vuodessa. Pohjimmiltaan niin fossiiliset polttoaineet, biopolttoaineet, vesivoima kuin maalämpökin ovat aurinkoenergiaa.

Auringon säteily voidaan suoraan ottaa käyttöön sähkönä tai lämpönä. Aurinkosähköä tuotetaan kidepii- tai ohutkalvokennoilla. Orgaaniset ja väriherkistetyt kennot ovat vasta tulossa laboratorioista markkinoille. Koko maailmassa asennettujen kennojen kapasiteetti on noin 70 GW (gigawattia).

Keskittäväksi aurinkosähköksi kutsutaan järjestelmää, jossa auringon säteily kootaan laajalta alueelta peilien ja linssien avulla korkean hyötysuhteen kennoihin. Niiden asennettu kapasiteetti on noin 50 MW (megawattia).

Aurinkolämpöä kerätään keräimillä, jotka lämmittävät ilmaa tai vettä. Asennettu kapasiteetti on noin 200 GW, ja se sijaitsee pääosin Kiinassa, ratkaisut voivat olla joskus hyvinkin yksinkertaisia.

Keskittävässä aurinkolämpövoimalassa linsseillä ja peileillä keskitetyllä säteilyllä kuumennetaan vesi höyryksi ja energia muutetaan sähköksi höyryturbiineilla. Asennettu kapasiteetti on noin 2 GW.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares