Hallitus pitää huolta omistaan – EU:n sallimin keinoin

Industrial Prime FI | helmikuu 25, 2010

Shares

Industrial Prime FI

helmikuu 25, 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen vastasi OS:n esittämiin telakkateollisuusaiheisiin kysymyksiin kirjaimellisesti lennosta. Saimme vastaussähkeet jostakin Kanadan, Brysselin ja Jyväskylän väliltä.

 

Valtiovalta on valmis tukemaan ensisijaisesti kotimaisia alushankintoja. Miksi ensisijaisesti kotimaan tilauksia?

Kotimaisten varustamoiden tilausten edistäminen on myös suomalaisen telakkateollisuuden kannalta olennaista. Erityisesti uusien matkustaja-alusten tilaukset ovat suuren työllistämisvaikutuksensa vuoksi tärkeitä. Suomen varustamoilla on investointitarpeita, sillä alusten keski-ikä on Suomessa lähes 20 vuotta. Myös erilaiset ympäristönsuojeluun liittyvät kansainväliset velvoitteet edellyttävät joko uusien alusten hankkimista tai nykyisten alusten konvertoimista ympäristövaatimukset täyttäviksi.

Erityisesti STX Finland Oy:n Turun telakan tilanne on muodostumassa kriittiseksi vientitilausten täydellisen tyrehtymisen myötä. Turun telakalle voisi olla mahdollista saada osin valtion myötävaikutuksella nopeasti kaupallisiin tilauksiin perustuvaa tilauskantaa vuoden 2010 aikana noin 500 miljoonan euron edestä. Tämä varmistaisi yhdessä muiden mahdollisten täytetöiden kanssa vuodeksi noin 50 prosentin kuorman telakalle. Tämän turvin telakka ja verkostoyritykset, tosin alennetulla toiminta-asteella, voisivat ylläpitää toimintaansa, kunnes kysynnän odotetaan palautuvan vuosina 2011–2012.

EU:n sääntöjen mukaan yleensä tukea voidaan myöntää vain jäsenvaltioiden rekistereihin merkityille aluksille. Keskeiset tukitoimenpiteet liittyvät aluksen käyttökustannuksiin, eli verotuksen ja välillisten työvoimakustannusten alentamiseen. Haluamme luonnollisesti olla samalla viivalla kilpailijamaiden tukien kanssa, vaikka pidämme hyvänä, että tukia olisi mahdollisimman vähän. Ja aina käytämme vain välineitä, jotka EU on säätänyt ja katsonut tarkoituksenmukaisiksi.

 

Onko liikenneministeriön tarjoama ympäristöystävällisten uudisalusinvestointien kertaluonteinen tuki jokin aivan uusi tukitoimenpide varustamotoiminnassa?

Ympäristötuki olisi uusi tukimuoto siinä mielessä, että se ei ole ollut meillä käytössä. Se on kuitenkin EU:n säätämä tukimuoto.

 

Onko itse EU mukana tuessa, vai onko se ainoastaan instanssi, joka sallii tuen?

EU vain hyväksyy ja sallii. Se ei osallistu rahoitukseen. Se on pois jäsenmaiden omasta pussista.

 

Mitä mieltä olette ajatuksesta, että EU:n sisällä osa valtioista ei noudattaisi (telakkateollisuuden piirissä) kilpailu- ja valtiontukisäännöksiä? Pitäisikö asia ottaa puheeksi EU:ssa valtioiden kesken?

Valtiontukisäännöksistä päättää komissio, ja se myös tarkkaan valvoo niiden noudattamista. Jos jäsenmaat tai yritykset havaitsevat tukirikkomuksia, oikea reitti on valittaa komissiolle. Se ei ole suuren suuri byrokraattinen toimi. Komissio sitten tutkii ja rikkomuksen havaitessaan vaatii ja valvoo, että tuet peritään takaisin.

 

Laivan tilauksesta menee noin vuosi, että laivaa päästään rakentamaan. Työt Turussa loppuvat marraskuussa. Onko tässä kiire? Miten näette, että tilanne kehittyy kuluvan vuoden aikana?

Olen hyvin selvillä tästä tilanteesta ja juuri siksi asetin Telakkateollisuustyöryhmän syyskuussa miettimään yhdessä telakoiden kanssa keinoja tilanteen helpottamiseksi. Tilauksilla on kiire. Tilaukset eivät kuitenkaan tule valtiolta lukuun ottamatta joitakin pienempiä aluksia, joita kiirehditään, vaan ne tulevat markkinoilta. Teollisuuden ja varustamojen on tehtävä sopimuksia. Tärkeätä kuitenkin on, että hallitus on kertonut, että se on valmis käyttämään tukivälineitä silloin, kun ne soveltuvat. Toivottavasti niistä on apua siten, että noita kaivattuja sopimuksia syntyy.

 

Teksti: Tuomas Porkkala, O-S

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares