Kuva: iStock
Intiasta on tulossa energiamaailman huomion keskipiste. Intiassa sekä talous, väestö sekä asukaskohtainen energiantarve ovat voimakkaassa kasvussa.

IEA: energiasiirtymän ainekset kasassa, mutta paljon parempaan pitäisi pystyä

Industrial Prime FI | marraskuu 11, 2015

Shares

Industrial Prime FI

marraskuu 11, 2015

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi tiistaina viimeisimmän World Energy Outlook -raporttinsa.

Maailman energiatilannetta tarkastelevassa raportissa kerrotaan muun muassa, että viime vuosikymmenien energiakysynnän suurin yksittäinen kasvutarina on päättymässä, kun Kiinan hiilenkulutuksen kasvu saavuttaa huippunsa ja kääntyy laskuun.

Kiinan sijaan energiamaailman huomio on vahvasti siirtymässä kohti Intiaa. Intian talous kasvaa nopeasti. Samalla kasvavat myös Intian jo ennestään valtava väestö sekä vielä toistaiseksi alhaisella tasolla oleva asukaskohtainen energiankulutus.

Näiden kolmen tekijän yhteenlasketun vaikutuksen arvioidaan nostavan Intian energiantarpeen jopa 2,5-kertaiseksi nykyiseen nähden.

IEA arvioi koko maailman energiantarpeen puolestaan nousevan lähes kolmanneksella vuosien 2013 ja 2040 välillä. Nousun aiheuttaa käytännössä kokonaan Intian kaltaisten kehittyvien maiden kasvu.

Vaikka uusiutuvan energian ja tehokkaampien teknologioiden hyödyntämisen odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti, IEA pelkää välttämättömänä pidettävän energiasiirtymän viivästyvän. Viivästymiseen vaikuttavat esimerkiksi öljyn matala hintataso ja uusiutuvaa energiaa tukevien kannustimien pieneneminen.

Pariisissa joulukuussa pidettävän COP21-ilmastokokouksen lähestyessä energiasiirtymän ainekset näyttävät IEA:n mukaan kuitenkin olevan jo kasassa.

Vuonna 2014 uusiutuva energia muodosti lähes puolet maailman uudesta energiantuotantokapasiteetista. Uusiutuvista on jo tullut hiilen jälkeen toiseksi suurin sähköntuotannon lähde, ja niiden odotetaan ohittavan hiilen 2030-luvun alussa.

Uusiutuvan energian osuuden sähköntuotannosta uskotaan kasvavan Euroopan unionin alueella 50 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä, jolloin vastaavat osuudet olisivat Kiinassa ja Japanissa noin 30 % ja Yhdysvalloissa ja Intiassa yli 25 %.

IEA:n laskelmien mukaan kehittyvien maiden kulutuksen kasvun ja uusiutuvan energian lisääntymisen muodostama yhtälö johtaa lopulta päästöjen määrän kasvun dramaattiseen hidastumiseen. Paljon parempaan pitäisi kuitenkin pystyä, mikäli yhteiset globaalit ilmastotavoitteet halutaan saavuttaa ja maapallon keskilämpötila pitää aisoissa.

Lisätietoja raportista täältä.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares