Kuva: iStock

Inspecta sai ensimmäisenä Suomessa akkreditoinnin uudistetulle ISO 9001 -laatujärjestelmästandardille

Industrial Prime FI | joulukuu 9, 2015

Shares

Industrial Prime FI

joulukuu 9, 2015

Inspecta Sertifiointi Oy:sta on tullut ensimmäinen kansallisen FINAS-akkreditoinnin saanut sertifiointielin, joka voi myöntää sertifikaatteja uudelle ISO 9001:2015 -standardille.

Tuhannet suomalaiset organisaatiot toimivat ISO 9001 -laatustandardin mukaisesti. Sen saadakseen organisaation tulee säännöllisesti tarjota ulkoiselle sertifiointielimelle hyvät näytöt toiminnastaan. Huomiota kiinnitetään muun muassa johdon sitoutumiseen, asiakaslähtöisyyteen sekä toiminnan laadun jatkuvaan kehittämiseen.

Maailman tunnetuin laatustandardi päivitettiin syyskuussa, ja nyt Inspecta voi ensimmäisenä Suomessa myöntää sille sertifikaatteja. Vaikka Inspecta itsekin on sertifiointielin, joutui myös se akkreditoinnin saadakseen läpäisemään Suomen kansallisen akkreditointielimen FINAS:in suorittamat tarkastukset.

– FINAS arvioi, kuinka olemme muuttaneet menettelyohjeitamme ja -tapojamme uutta standardia silmällä pitäen. He arvioivat myös, olemmeko kouluttaneet henkilöstömme riittävän hyvin, jotta jokainen työntekijämme varmasti ymmärtää standardin sisällön samalla tavalla, Inspecta Sertifioinnin laatu- ja kehityspäällikkö Laura Lindholm kertoo.

Lisäksi FINAS suoritti niin kutsutun witness-arvioinnin, jossa sen edustaja tuli seuraamaan Inspectan arviointityötä paikan päälle.

 

Kehityksen kärjessä

Lindholmin mukaan varsinaisessa akkreditoinnissa arviointikäynteineen kului pari kuukautta, mutta kun mukaan lasketaan valmistautumiseen käytetty aika, projektissa vierähti käytännössä koko vuosi 2015.

– Käytimme oikeastaan koko tämän vuoden uusien vaatimuksien tutkimiseen, henkilöstömme kouluttamiseen ja lopulta FINAS:in vierailuihin, Lindholm tarkentaa.

Niillä organisaatioilla, joilla on akkreditoituna sertifikaatin edellinen, vuonna 2008 voimaan tullut versio, on vuoden 2018 syyskuuhun asti aikaa siirtyä päivitettyyn standardiin ja päivittää laadunhallintajärjestelmänsä sen mukaiseksi.

Ensimmäisenä suomalaisena akkreditoitu Inspecta on nyt etulyöntiasemassa silloin, kun potentiaalinen uusi asiakas on lähdössä sertifioimaan toimintaansa ensimmäistä kertaa – enää ei nimittäin kannata vanhalle standardille lähteä sertifikaattia hakemaan.

Inspecta ei myöskään tuota pettymystä jo olemassa oleville asiakkailleen näiden halutessa päivittää laatujärjestelmänsä uuteen versioon mahdollisimman nopeasti. Lindholm pitääkin Inspectan ripeää akkreditoitumista tärkeänä saavutuksena.

– Halusimme ehdottomasti saavuttaa tämän akkreditoinnin ensimmäisenä Suomessa. Haluamme edustaa alallamme kehityksen kärkeä ja olla aina ensimmäisenä toteuttamassa muutoksia. Tämä akkreditointi on siitä erinomainen osoitus, Lindholm summaa.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares