Industrial Prime
Toni Hult, Inspecta.

Inspectalla uusia laiteinvestointeja – värähtelymittaus nyt entistäkin tehokkaampaa

Industrial Prime FI | marraskuu 15, 2016

Shares

Industrial Prime FI

marraskuu 15, 2016

Inspecta on investoinut uuteen värähtelymittausteknologiaan. Investoinnin myötä yritys pystyy nyt tarjoamaan aikaisempaa kattavampia mittauspalveluja.

Värähtelymittauksessa pyörivään laitteeseen tai rakenteeseen kiinnitetään yksi tai useampi värähtelyanturi. Antureiden ja monikanavaisen mittalaitteen avulla voidaan selvittää, toimiiko koneisto halutulla tavalla.

Inspecta tarjoaa värähtelymittauksia laajalle kirjolle kohteita yksittäisestä koneesta aina suurien turbiinien ja rakenteiden monikanavamittauksiin.

– Mittauksilla voidaan havaita laakerivikoja, linjausvikoja, epätasapainoa tai resonanssiongelmia koneen toiminnassa. Tuloksien perusteella voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä ja esimerkiksi suunnitella käytännön toimenpiteitä seuraavaa huoltoa ajatellen, Toni Hult Inspectalta kertoo.

Monikanavainen mittalaite mahdollistaa peräti 16:n pyörivän osan mittaamisen samanaikaisesti. Tuoreimman investoinnin myötä Inspectalla on nyt kaksi toisiinsa yhdistettävää mittalaitetta, joten mitattavien kanavien enimmäismäärä on kaksinkertaistunut 32:een.

Lisäksi Inspectalla on nyt käytössään tiedonkeruulaite, jonka avulla pidempiaikaisia mittauksia voidaan suorittaa etäyhteydellä. Laite mahdollistaa koneen käynnissä ilmenevien satunnaisten häiriötilanteiden havaitsemisen.

– Tästä hyvänä esimerkkinä etäkohteissa pyörivät vesiturbiinit. Voimme jättää mittauslaitteet paikalle vaikka viikon ajaksi ja havaita etäyhteydellä esimerkiksi satunnaista kavitaatiota. Aikaisemmin jonkun on pitänyt olla koko ajan paikan päällä, Hult sanoo.

Inspecta on Pohjois-Euroopan johtava tarkastus-, testaus- ja sertifiointiyritys, joka toimii Suomessa 27 eri paikkakunnalla.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares