Kuva: iStock

Jäähyväiset hometaloille – Rambollin uusi palvelukonsepti takaa rakennuksen terveellisyyden

Industrial Prime FI | lokakuu 22, 2015

Shares

Industrial Prime FI

lokakuu 22, 2015

Mikä voisikaan olla tärkeämpää kuin rakennusten terveellisyys? Vietämme valtaosan ajastamme sisätiloissa. Terveelliset olosuhteet lisäävät viihtyvyyttä, ylläpitävät terveyttä ja parantavat työtehoa. Hyvä sisäilmasto turvaa lisäksi kiinteistön arvon kehitystä.

Siksi Ramboll tuo rakennusalalle Terve talo -koordinointipalvelun. Uuden konseptin myötä asiakas saa yhdeltä toimijalta tukea ja viimeisimmän tietämyksen kaikista rakennusterveysnäkökohtiin liittyvistä asioista kiinteistön koko elinkaaren ajan.

Rambollin mukaan terveellinen ja tuottava rakennus on lukuisien teknisten osa-alueiden tulos. Esimerkiksi kosteuden ja sisäilmaston hallinta sekä käytön ja ylläpidon koordinointi vaativat yhteensovittamista ja todentamista.

Rakennusten terveellisyyden varmistamiseksi Rambollin asiantuntijat toimivat rakennushankkeissa laadunvarmistajana ja yhdistävänä linkkinä eri osapuolten ja tekniikka-alojen välillä.

– Ohjaamme suunnittelua ja valvomme laatutavoitteiden täyttymistä työmaavaiheessa. Lisäksi toteutamme jatkuvaa toiminnanvarmistusta rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana siten, että lopputulos on terveellinen ja tuottava rakennus, kertoo johtaja Juha Valtari Rambollin Kiinteistöt ja rakentaminen -toimialalta.

Tiiviillä yhteistyöllä voidaan varmistaa, että erilaiset rakennuksen terveellisyyteen liittyvät riskit ja ongelmat kyetään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään tehokkaasti rakennusprojektin eri vaiheissa.

– Tärkeydestään huolimatta terveellisyys jää pirstaleisessa rakennusprosessissa helposti vaille ansaitsemaansa huomiota. Julkisuudessa olleet homekoulu- ja kosteusvauriotapaukset osoittavat, että uudenlaiselle lähestymistavalle on tarvetta, Valtari muistuttaa.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares