Kuva: Invest in Finland
Sari Toivonen haluaisi ulkomaisia osaajia vauhdittamaan Suomen rakennusmarkkinoita.

Kotimaiseen vihreään rakentamiseen kaivataan uusia innovaatioita

Industrial Prime FI | lokakuu 30, 2013

Shares

Industrial Prime FI

lokakuu 30, 2013

Vaikka vihreä rakentaminen on Suomessa jo suhteellisen tuttu ilmiö, parantamisen varaa löytyy vielä. Ulkomaiset yritykset ovat kaivattu työntövoima kehityksen suuntaan, uskoo Invest in Finlandin vihreästä rakentamisesta vastaava johtaja Sari Toivonen.

Vihreän rakentamisen painopisteitä ovat energiatehokkuus, luonnonvarojen säästäminen ja sisätilojen laatu. EU:n sisällä rakentamisessa on vielä paljon eroja. Suomessa haasteita asettaa esimerkiksi kylmä ilmasto. Tällä hetkellä edelläkävijöitä ovat Saksa, Tanska ja Ruotsi. Niistä Toivonen haluaisikin ammentaa osaamista.

– Kyseisissä maissa olosuhteet ovat nyt otolliset vihreälle rakentamiselle, joten yrityksillä ei ole tarvetta lähteä laajentamaan toimintaa. Suomessa on kuitenkin markkinat avautumassa, ja siten hyvät edellytykset monelle yritykselle päästä nopeasti eteenpäin. Tämä on myös mielenkiintoinen ympäristö joillekin yrityksille osallistua esimerkiksi ekotehokkaiden älykaupunkien rakentamiseen.

EU:n ilmastostrategian vuoksi energiatehokkuusmääräykset ovat tiukentumassa koko ajan, ja ne koskevat nyt myös korjausrakentamista. Se avaa Toivosen mielestä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

–Suomessa tarvitaan osaamista muun muassa korjausrakentamisessa, jos ajatellaan esimerkiksi 60-70-luvulla rakennettujen betonilähiöiden mittavia korjausprojekteja, jotka pitäisi pystyä hoitamaan kustannustehokkaasti.

Erikoistumista puurakentamiseen tarvitaan

Toivonen haluaisi kartuttaa erilaisten vaihtoehtojen määrää Suomessa. Hänen mielestään etenkin puukerrostalorakentaminen kaipaa vauhtia ulkomaisilta yrittäjiltä. Työ- ja elinkeinoministeriön metsäpoliittisen strategian tavoitteena on nostaa puukerrostalojen osuus prosentista 10 prosenttiin vuoden 2015 loppuun mennessä.

– Suomessa on lähdetty puurakentamisessa vähän jähmeästi liikkeelle, tuntuu että se on vasta pilotointivaiheessa. Pitäisi löytää markkinoille jokin häirikkö, joka tulisi tekemään tänne vaihtoehtoja, koska isot rakennusfirmat eivät ole lähteneet rakentamiseen niin innokkaasti mukaan, Toivonen selittää.

”Tarvitaan rohkeutta myös tilaajatahoilta. Rakennusliikkeet lähtevät puurakentamiseen, jos sille on tilausta”

Hänen mielestään Suomi on vielä markkina-alueena melko konservatiivinen, vaikka sama pätee todennäköisesti rakentamiseen muuallakin.

– Tarvitaan rohkeutta myös tilaajatahoilta. Rakennusliikkeet lähtevät puurakentamiseen, jos sille on tilausta.

Kipein tarve Suomessa on Toivosen mielestä suunnitteluun erikoistuneille yrityksille.

– Haemme yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan korjausrakennushankkeiden suunnitteluun ja joilla on jotain uutta tarjottavaa. Suomessa osataan asiat hyvin, mutta lisäosaamista tarvitaan kuitenkin tietyille alueille.

Invest in Finlandin tehtävänä on tuoda Suomeen uusia yrityksiä, luoda työpaikkoja ja lisätä markkinoiden toimivuutta eli kilpailua.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares