Industrial Prime
Wärtsilä Finlandin Energy Solutions -yksikön kehityspäällikkö Timo Mahlanen.

Maailma on siirtymässä öljystä kaasuaikaan, eikä Wärtsilä tyydy kehityksessä sivustakatsojan rooliin

Industrial Prime FI | joulukuu 19, 2016

Shares

Industrial Prime FI

joulukuu 19, 2016

Maakaasu on fossiilisista polttoaineista se puhtain ja edullisin vaihtoehto. Se on myös voimakkaasti yleistyvä valinta maailman mailla ja merillä. Wärtsilässä tämä on ennakoitu, ja yhtiöstä teknologioineen on tullut yksi kehityksen merkittävistä edistäjistä.

Ei siis ole sattuma, että Wärtsilä päätti muutama vuosi sitten yhdistää kahden eri yksikkönsä vahvuudet pyrkimyksenään laajentaa maakaasun saatavuutta – paitsi Suomessa, tietenkin myös maailmalla.

Kyse on Wärtsilän Norjassa toimivasta, kaasutusyksiköitä valmistavasta yksiköstä sekä voimalaitostoimituksiin erikoistuneesta Vaasan yksiköstä. Näiden erikoisosaamisten yhdistämisen lopputuloksena on syntynyt uusi kokonaisuus, joka toteuttaa avaimet käteen -periaatteella toimitettavia LNG-terminaaleja.

Hankkeissa Wärtsilä huolehtii paitsi itse teknologiasta, myös projektinhallinnasta. Esimerkkinä mainittakoon Torniossa parhaillaan käynnissä oleva tuontiterminaalihanke, jossa Wärtsilän asiakkaana on neljän Suomessa toimivan suuryrityksen omistama projektiyhtiö Manga LNG.

Kullakin Manga LNG:n taustalta löytyvällä yrityksellä on terminaalihankkeessa pelissä omat yksilölliset tarpeensa. Outokumpu haluaa käyttää LNG:tä terästehtaansa prosesseissa, samoin kuin SSAB Raahen-tehtaallaan. EPV Energia puolestaan aikoo hyödyntää kaasua voimanlähteenä tytäryhtiönsä Tornion voiman energiantuotannossa. Lisäksi Gasum on ilmoittanut aikovansa myydä kaasua suoraan loppuasiakkaalle.

Kokonaishankkeen suuresta mittakaavasta viestii sen 130 miljoonan euron budjetti. Varsinainen Tornioon rakennettava terminaali on Wärtsilälle noin 100 miljoonan euron arvoinen ponnistus.

 

 

”Maakaasu on Suomessa hyödynnettävissä pian yhä laajemmin: sinne, minne kaasuputki ei yllä, kaasu voidaan siirtää nestemäisessä muodossa rekalla.”

 

 

Kaasua pian koko Suomeen

Kävimme hiljattain haastattelemassa Wärtsilä Finlandin Energy Solutions -yksikön kehityspäällikkö Timo Mahlasta Tornion LNG-terminaaliin sekä nesteytetyn maakaasun tarjoamiin mahdollisuuksiin liittyen.

Mahlanen kertoo, että LNG:llä tullaan Pohjois-Suomessa korvaamaan raskasta polttoöljyä sekä propaania ja butaania. Kaasu on tarkoitus tuoda Tornioon laivalla nestemäisessä muodossa, jolloin sen lämpötila on –162 celsiusastetta.

LNG:n rantauduttua jatkovaihtoehtoja on Mahlasen mukaan kaksi.

– ­Nestemäinen kaasu voidaan uudelleenkaasuttaa heti lämmittämällä se, jolloin yksi kuutio LNG:tä muuttuu 625 kuutioksi kaasua. Tämä kaasu siirretään sitten kaasuputkea pitkin eteenpäin, Tornion terminaalin tapauksessa EPV:lle ja Outokummulle, Mahlanen kertoo.

Toinen vaihtoehto on pumpata LNG edelleen rekan kyytiin ja kuljettaa se Tornion terminaalia huomattavasti pienempiin satelliittiterminaaleihin, joissa se kaasutetaan hyödynnettäväksi.

– Suomessa olemme toimittamassa satelliittiterminaalia esimerkiksi SSAB:lle Raaheen, Mahlanen jatkaa.

Käytännössä nämä kaksi vaihtoehtoa tarkoittavat sitä, että maakaasu on Suomessa hyödynnettävissä pian yhä laajemmin: sinne, minne kaasuputki ei yllä, kaasu voidaan siirtää nestemäisessä muodossa rekalla.

– LNG voidaan säilöä rekan kyytiin useiden päivien ajaksi ennen kuin sen lämpötila alkaa kohota liikaa. Kun kaasu liikkuu tällä tavalla rekoilla, sitä kutsutaan maailmalla ”virtuaaliseksi kaasuputkeksi”, Mahlanen valistaa.

LNG-terminaaleja on Suomessa pian jo kolme kappaletta. Gasumin rakentama ensimmäinen terminaali vihittiin käyttöön Porissa aikaisemmin tänä vuonna, ja Tornioon vuonna 2017 valmistuvasta yksiköstä on tulossa toinen. Käynnissä on lisäksi tarjouskilpailu Haminaan rakennettavasta terminaalista.

– Nämä kolme terminaalia tulevat muodostamaan kolmion, jonka kärjistä käsin LNG siirtyy tehokkaasti maan eri kolkkiin.

 

 

Wärtsilä

Kuva Tornion LNG-tuontiterminaalin työmaalta.

 

 

Kaasussa valtava liiketoimintapotentiaali

LNG:n suosio on kasvussa, eikä ihme: maakaasu on globaalit muutokset ja haasteet huomioiden varteenotettava energianlähde, ja nestemäisessä muodossa sitä voidaan hyödyntää entistä laajemmin.

– Maakaasu on fossiilisista polttoaineista se puhtain. Se tarjoaa parhaimman mahdollisen hyötysuhteen, pienimmät hiilidioksidipäästöt sekä käytännössä olemattomat pienhiukkasten kuten rikin ja typen oksidien päästöt, Mahlanen luettelee.

Lisäksi maakaasu on hintakilpailukykyinen polttoainevaihtoehto. Mahlanen kertoo esimerkiksi Suomessa olevan käytössä suuret määrät raskasöljykattiloita, jotka tulee korvata öljyn käytön muuttuessa uusien pakokaasumääräyksien myötä käytännössä mahdottomaksi.

– Silloin kaasu on ehdottomasti kilpailukykyinen vaihtoehto.

Mahlanen ja Wärtsilä näkevät, että Suomi on siirtymässä öljyajasta kaasuaikaan. Kun LNG-terminaaleja on pian kolme, maakaasun tarjonta voi periaatteessa kattaa koko maan.

Koska polttoainejoustavuus on tärkeä osa Wärtsilän strategiaa, ei yllätä, että yhtiö on ollut niin aktiivisesti mukana myös LNG-kehityksessä. Kotimaan ohella maakaasun hyödyntäminen on yleistymässä myös globaalissa mittakaavassa, ja varhain kehitykseen heränneelle Wärtsilälle kaasussa piileekin valtava liiketoimintapotentiaali.

Tällä hetkellä Wärtsilällä on näköpiirissään potentiaalisia terminaaliprojekteja esimerkiksi Välimeren alueella ja Kreikan saarilla. Lupaavimmat mahdollisuudet Mahlanen näkee kuitenkin Karibian saarilla, jotka hyödyntävät energiantuotannossaan pääasiassa raskasöljypohjaisia polttoaineita. Koska saaret sijaitsevat melko kaukana toisistaan, kaasua ei voida tuoda paikan päälle putkia pitkin.

– Käytännössä jokaisella Karibian saarella on jo ennestään Wärtsilän voimalaitos. Jos muuntaisimme vaikkapa kymmenen vuoden aikaikkunassa niistä jokaisen kaasukäyttöiseksi ja rakentaisimme saarille myös LNG-terminaalit, projekteja kertyisi pelkästään Karibian alueella kymmenen per vuosi, Mahlanen visioi.

Mahlasen innostus on helppo ymmärtää, sillä yhden terminaalihankkeen arvoksi voi helposti laskea sen saman 100 miljoonaa kuin Tornion terminaalinkin kohdalla. Kaiken lisäksi Wärtsilällä on rakentamisen ohella mahdollisuus saada vastuulleen myös terminaalien operointi ja huolto.

– Maailma on parhaillaan siirtymässä öljystä kaasuun, ja se voi tarkoittaa meille isoja kauppoja. Tässä piilee hieno mahdollisuus – odotuksemme ovat kieltämättä korkealla!

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares