Kuva: Tuomas Porkkala
Matti Ristimäki, Tiedon turvaviranomaisten liiketoiminnasta vastaava johtaja.

Moni yhteiskuntamme resurssipula ratkaistavissa: Tieto tarjoaa auttavaa kättä julkiselle sektorille

Industrial Prime FI | helmikuu 11, 2016

Shares

Industrial Prime FI

helmikuu 11, 2016

Tieto järjesti keskiviikkona 10.2. julkisen sektorin verkostoitumistilaisuuden. Turvaviranomaisten liiketoiminnasta vastaava johtaja Matti Ristimäki puhui Tiedon uudesta ideasta, jossa voi piillä ainesta uudeksi vientituotteeksi asti.

Ristimäki havainnollisti uutta ideaa ottamalla esille tälläkin hetkellä sosiaalisessa mediassa vellovan vihapuheen. Ilmiö sitoo ympärilleen huippuammattilaisia, joiden tehtävä on vastata yhteiskunnan ja yksilöiden turvallisuudesta. Nykykeinoilla poliisin resurssit eivät kuitenkaan tarvittavan tehokkaaseen verkkovalvontaan riitä.

– Internet on täynnä vihapuhetta, mutta nettipoliiseja on vain kourallinen. Miten he voivat tietää, mihin tässä informaatiotulvassa pitäisi keskittyä ja mistä löytää ne tilanteet, joihin pitäisi puuttua? Ristimäki kysyi.

Vastaus saattaa löytyä Tiedon visiosta, jossa koneälyn avulla voidaan saavuttaa potentiaalisesti vallankumouksellisia muutoksia.

Tietokoneiden laskenta- ja tallennuskapasiteetti kasvavat suurin harppauksin, ja tietokoneet pystyvät oppimaan asioita tehokkaammin kuin koskaan. Esimerkiksi vihapuheen seurannassa tietokoneen voisi kouluttaa poliisin avuksi.

– Tietokone pystyy tulkitsemaan luonnollista kieltä ja käsittelemään valtavia tietomassoja. Koneälyn avulla voitaisiin priorisoida sisältö, johon nettipoliisin todennäköisimmin tulisi keskittyä, Ristimäki kertoi.

 

Palveluja koko yhteiskunnan hyväksi

Tiedolla on lähdetty toden teolla miettimään, kuinka koneälyä voitaisiin hyödyntää sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksenteon tukena.

Esimerkkinä Ristimäki mainitsi terveydenhuollon. Vaikkapa 15 miljoonaa sivua syöpätutkimusta ja oppikirjoja voidaan hetkessä jäsentää tietokoneen muistiin siten, että ihminen voi kysyä tietokoneelta kysymyksiä ja saada niihin päteviä vastauksia.

– Tietokone vastaa omaamansa tiedon perusteella, ja tietokonetta voidaan opettaa antamaan yhä parempia vastauksia. Yksittäiseltä ihmiseltä kaiken sen tiedon oppimiseen menisi kenties kokonainen elinikä, Ristimäki vertasi.

Tieto alkaa nyt kehittää Intelligence as a Service -konseptiaan yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Yhtiö haluaa saada selville, millaisia keskeisiä asioita on tarve ennakoida ja tältä pohjalta suunnitella, kuinka tarpeisiin voidaan teknologian avulla vastata.

Ristimäki uskoo, että ennakoivan analytiikan ja koneälyn avulla voidaan rakentaa palveluita eri toimialoille, mikä tukisi lopulta koko yhteiskuntaa.

Tieto aikoo aluksi keskittyä kehittämään julkisen sektorin palveluita. 2020-lukua silmällä pitäen yhtiö näkee keskeisenä kehitysalueena älykkään kaupungin, jossa koneäly on yhdistetty teolliseen internetiin ja jossa tietokoneet käsittelevät yhä enemmän asioita ihmisen puolesta.

Tällä hetkellä Tieto on perustamassa referenssiryhmiä, joihin se etsii julkisen sektorin edustajia, joilla on näkemystä julkisen sektorin toimintojen uudistamisen eri keinojen suhteen. Vastineeksi Tieto tarjoaa omia näkemyksiään, miten uudistuksia voitaisiin koneälyllä tukea.

– Referenssiryhmistä saadun tiedon ja kokemuksen pohjalta alamme rakentaa pilottipalveluita, joiden avulla pyrimme vielä tämän vuoden aikana hahmottamaan, voidaanko uusilla teknologioilla saavuttaa toivottuja tuloksia ja osoittaa, että uusista palveluista on hyötyä, Ristimäki kertoi.

Mikäli tulokset ovat lupaavia, Tieto alkaa viedä konseptia eteenpäin ja tuotteistaa palveluita. Parhaassa tapauksessa ponnistelut voivat synnyttää uuden, menestyvän vientituotteen.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares