Pääomarahoitus turvattava

Industrial Prime FI | toukokuu 24, 2011

Shares

Industrial Prime FI

toukokuu 24, 2011

Vanhanen korostaa omistajien merkitystä yritysten pääomittajina.

 

Perheyritysten liiton toimitusjohtajalla Matti Vanhasella on selkeä näkemys siitä, kuinka finanssikriisin jälkeisessä Suomessa tulisi yrityksiä kohdella.

– Yrityksille on turvattava riittävästi oma pääomaehtoista rahoitusta. Omistajat on saatava  sijoittamaan yritystensä toimintaan ja niiden kasvuun. Tässä mielessä verotusrakennetta tulisi kehittää niin, että se ohjaisi pääomia yrityksiin.  Täytyy muistaa, että BKT kasvaa ainoastaan yritysten kasvusta, eikä mistään muusta.

Vanhanen huomauttaa pääomien ohjautuvan tällä hetkellä passiivisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät varsinaisesti kasvata BKT:ta tai lisää työllisyyttä. Verotettavat varat eivät kasva, mikäli BKT ei kasva.

– Tällä hetkellä verotuksen näkökulmasta on kannattavampaa sijoittaa esimerkiksi kiinteistöihin, koska vuokratuloa verotetaan ainoastaan yhden kerran. Jos sijoittaa omaan yritykseen, siitä verotetaan ensin yhteisöverolla ja sen jälkeen vielä osinkoverotuksella. Näiden sijoitusmuotojen tulisi olla vähintäänkin neutraalissa suhteessa toisiinsa nähden verotuksen osalta. Tämän viestin läpi saaminen tuntuu olevan vaikeaa, koska verotusta katsotaan tällä hetkellä erittäin voimakkaasti oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

 

Yrittäjyysnäkökulmaa tulisi laajentaa

Vanhasen mukaan uudesta eduskunnasta löytyy ymmärrystä yrittäjien suuntaan. Näkökulmaa entisen pääministerin mielestä tulisi kuitenkin laajentaa, sillä keskusteluiden ulkopuolelle jäävät kansainvälistymiseen ja kasvuun pyrkivät yritykset, jotka luovat suuren osan talouden kasvusta.

– Monilla kansanedustajilla on ajatuksena aloittavien yrittäjien ja pienten yritysten asian edistäminen, mikä on tärkeää, sillä jokainen yritys aloittaa pienestä. Haastavaa on kuitenkin saada kansainvälistyvän tai kasvuun pyrkivän yrityksen näkökulma ymmärretyksi. Sitä miksi pääomaa kannattaa ohjata kansainvälistymiseen tai kasvuun pyrkiviin yrityksiin, ei täysin ymmärretä. Näiden yritysten pääomatarpeiden turvaaminen pitäisi asettaa päämääräksi, minkä jälkeen pitäisi pystyä tekemään oikeat johtopäätökset myös verotuksessa.

Vaalikampanjoiden aikana yhdenkään puolueen ohjelmasta ei löytynyt viitteitä mahdollisista helpotuksista yritysten omaehtoisen pääomittamisen suhteen.

– Tilanne on haastava, sillä ilmapiiri yhteiskunnassa on muuttunut. 5–6 vuotta sitten tämän tyyppiset asiat olivat paljon helpompia käsitellä, ja silloin oli mahdollista tehdä oikean suuntaisia ratkaisuja esimerkiksi varallisuusverossa ja sukupolvenvaihdoksen verotuksen suhteen.

Vanhasen mukaan puolueiden vaaliohjelmissa ei mielletty oikein talouden kasvun ja oikeudenmukaisuuden syy–seuraussuhdetta.

– Puolueet jakavat kansantalouden kakkua ennen kuin sitä on edes syntynyt. Olemme Suomessa ajautuneet paradoksiin talouspolitiikassa. Pidämme talouskasvua välttämättömänä hyvinvoinnin kehittymisen kannalta, mutta kuitenkaan yritystemme kasvun rahoittamisessa ei ole mitään muuta kuin ongelmia näköpiirissä.

 

Yrityksissä odotusvaihe

Yrityksissä pidätetään tällä hetkellä henkeä ja odotetaan uuden hallituksen ensimmäisiä siirtoja.

– Neuvoisin nyt, että hallitusrintama tekisi nopeasti vaikuttavia toimia, joilla saataisiin yrityksissä mahdollisesti valmiina olevat investoinnit liikkeelle.

Vanhanen uskoo, että esimerkiksi väliaikainen mahdollisuus suurempiin kolmen vuoden poistoihin edesauttaisi investointien liikkeelle lähtöä. Lisäksi T&K -verovähennysjärjestelmä auttaisi tuhansia pienempiä yrityksiä tutkimus- ja kehityshankkeiden kanssa.

Politiikasta elinkeinoelämän vaikuttajaksi sujuvasti siirtynyt Vanhanen kertoo turhautuneensa vaalien alla käytyihin keskusteluihin. Portugali-paketin pyörittely ja leikkauslistojen tivaaminen veivät huomion kotimaisten yritysten kilpailukykyä käsitteleviltä keskusteluilta.

– Siinä ei ollut mitään mahdollisuutta saada esille yritysten menestyksen kannalta oleellisia kysymyksiä. Poliitikot eivät julkisesti ottaneet kantaa juuri mihinkään yritysten kilpailukykyä tai kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Emme  myöskään saaneet vastausta siihen, kuinka yritysten kasvu  aiotaan rahoittaa, Vanhanen harmittelee.

Mitättömän julkisen keskustelun ansiosta puolueet eivät sitoutuneet uudella vaalikaudella mihinkään yritysten asioita edistäviin toimiin.

 

Edunvalvontaa, valmennusta ja koulutusta

Perheyritysten liitto toimii laajalla rintamalla elinkeinoelämässä.

– Usein näkyvin osa toimintaamme on perinteistä edunvalvontaa, mutta se on kuitenkin ehkä se suppeampi osa. Suurin osa toiminnastamme on jäsenistöömme suuntautuvaa toimintaa, kuten tiedon ja kokemusten vaihtoa perheyritysten välillä, sukupolven vaihdoksissa sekä niihin liittyvistä haasteissa. Lisäksi järjestämme esimerkiksi koulutusta, valmennusta ja ylipäätään toimintaa, joka pyrkii edistämään perheyritysten jatkuvuutta.

Perheyritysten liitolla on käynnissä mm. Next generation -ohjelma, jonka tarkoituksena on saada perheyritysten seuraavia polvia innostumaan yritysten toiminnasta ja toiminnan jatkamisesta. Projekti on saattanut omistajasukujen nuoria polvia yhteistyöhön vertaisryhmien muodossa.

– Tästä ohjelmasta meillä on ollut erittäin hyviä kokemuksia, Vanhanen kertoo tyytyväisenä.

 

Teksti & kuvat: Tuomas Porkkala, O-S

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares