Renewa pohjaa strategiansa vientiin

Industrial Prime FI | joulukuu 9, 2011

Shares

Industrial Prime FI

joulukuu 9, 2011

”Ahkeralla jalkatyöllä ja suomalaisella insinööriosaamisella on vahva rooli menestyksessämme vientikaupassa”

 

Bio- ja kierrätyspolttoaineita polttavia lämpö- ja voimalaitoksia toimittava Renewa on voinut syksyn aikana kertoa useista merkittävistä laitoskaupoista, kaksi niistä suuntautuu Ranskaan.

 

Aiemmin puhtaasti kotimarkkinoilla toiminut yritys on päässyt vahvasti kiinni vientimarkkinoihin.

– Ahkeralla jalkatyöllä ja suomalaisella insinööriosaamisella on vahva rooli menestyksessämme vientikaupassa, Renewan toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo.

Renewan kattilat hitsataan sen omilla tehtailla Lapualla ja Oulussa, ripalämmönvaihtimet Lahdessa. Lisäksi sillä on suunnittelutoimistot Tampereella ja konttori Vantaalla. Vielä pari vuotta sitten se toimi puhtaasti kotimarkkinoilla, ensi vuodelle myydystä tuotannosta lähes puolet menee vientiin. Kauppa käy myös kotimaassa, mutta liikevaihdon kasvu on tullut viennistä.

Alan valmistajan näkökulmasta Suomessa käytävää keskustelua seuraava Timonen kaipaa suomalaiseen energiapolitiikkaan pitkäjänteisyyttä. Monessa Euroopan maassa se on täkäläistä suoraviivaisempaa.

– Energiapolitiikkaan haetaan suuntaa, mutta ei uskalleta tehdä lopullisia päätöksi.

– Vaikkapa yksityisen sahanomistajan, joka pohtii 10-30 miljoonan lämpölaitosinvestointia, pitäisi tietää, onko säädökset voimassa laitoksen takaisinmaksuajan.

Julkisessa keskustelussa energiapolitiikkaa tehdään Timosen mielestä liikaa vastustamalla.  Hyvä esimerkki tästä on turvekeskustelu.

– Ympäristöasiat pitää ottaa huomioon, mutta onko Suomella varaa olla käyttämättä parasta kotimaista polttoainetta, Timonen kysyy.

 

Nuori, mutta haastava kasvuyritys

Renewa syntyi kahden pitkään alalla toimineen yrityksen yhdistämisestä syksyllä 2008. Haastavassa markkinatilanteessa tavoitteiksi asetettiin kasvu ja kansainvälistyminen.

Markkinatutkimus osoitti lupaavimmaksi kohdemaaksi Ranskan, siellä oli tiedossa eniten hankkeita, joihin Renewan tekniikka ja tuotteiden kokoluokka soveltui. Tämän jälkeen oli vuorossa jalkatyö, potentiaalisten asiakkaiden luona sen selvittäminen, onko sopivia projekteja käynnistymässä ja saako niistä tehdä tarjouksia.

– Etsimme meille sopivia hankkeita.

– Valitsimme ne, jotka soveltuivat meidän teknologialle ja kokoluokkaan, Timonen muistelee.

Ja kun oltiin niin pitkällä, että asiakkaiden kanssa päästiin neuvottelemaan, tulivat apuun viime vuosien kovat talvet. Luottamus tarjotun tekniikan toimimiseen syntyi, kun Suomeen kutsutut asiakkaat näkivät lumiset hakekentät, kuljettimella kattilaan matkaavan jäisen hakkeen ja olosuhteista huolimatta hyvin toimivat laitokset.

 

Tulevaisuus on paikallisuudessa

Renewan toiminta nojautuu hajautettuun, paikalliseen energiantuotantoon ja laitoksen lähialueelta löytyvän polttoaineen käyttöön. Esimerkiksi nyt harjakorkeudessaan oleva ensimmäinen Ranskaan Champagnen alueelle rakennettava laitos polttaa pääasiassa uudistuvia viiniköynnösten juuria, runkoja ja leikkuutähteitä.

Lähes kaikissa Renewan hankkeissa on kyse  tavalla tai toisella fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta bio- tai kierrätyspolttoaineella. Käyttöön tulevat puuperäisten polttoaineiden lisäksi sivuvirtoja, muun muassa erilaiset jäteperäiset polttoaineet, teollisuuden pakkaukset, lietteet tai maatalouden sivutuotteet, esimerkiksi Ranskassa paljon viljeltävästä maissista jäävät karat. Kun jonkin polttoaineen hinta kallistuu, laitoksessa pitää pystyä polttamaan toista, halvempaa polttoainetta. Tähän rakoon eivät perinteiseen teknologiaan pohjautuvat standardiratkaisut mahdu. Jokaisessa projektissa pitää tutkia mahdolliset polttoaineet ja räätälöidä kattila niiden mukaisesti.

Laitosten lähialueilta saatavan bio- tai kierrätyspolttoaineen laatu on yleensä käytännössä aina fossiilisia polttoaineita heikompaa, mikä edellyttää entistä parempaa polttotekniikkaa. Tämä tuo kilpailuetua suomalaisille valmistajille. Timosen arvion mukaan suomalainen teollisuus on polttotekniikassa 10-15 vuotta edellä muita, jopa ruotsalaisia.

Renewan kilpailuetuihin lukeutuu myös oma valmistus.

– Nopeus, esivalmistelu, työn laatu, kerralla valmista, Tuomas Timonen luettelee oman valmistuksen etuja. Näiden tuloksena yritys voi tarjota laitetoimituksia 12–18 kuukauden toimitusajalla.  Suuret laitokset, joita maailmalla rakennetaan vuosittain muutamia, Renewa jättää isoille kilpailijoilleen. Renewan kokoiselle toimijalle tilaa on enemmän pienissä ja keskisuurissa laitoksissa, joita rakennetaan vuositasolla satoja.

 

Teksti & kuvat: Tuomas Porkkala, O-S

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares