Kuva: Tuomas Porkkala

Suhdanne taittuu loppuvuodesta 2009

Industrial Prime FI | helmikuu 25, 2009

Shares

Industrial Prime FI

helmikuu 25, 2009

Nordean taloustutkimusosasto on kansainvälinen tiimi, johon kuuluu lähes parikymmentä ekonomistia eri pohjoismaissa. Suomessa heistä toimii muutamia, joiden lisäksi organisaatioon kuuluu erilaisia analyytikkoja. Ekonomisteista ja analyytikoista muodostuva tiimi työskentelee yhdessä ”dealing-huoneen analyysideskissä”, joka tekee osittain yhteistyötä myös osakeanalyytikkojen kanssa. Taloustutkimusosaston tehtävänä on tutkia taloudentilan nykyhetkeä ja pyrkiä samalla ennakoimaan lähivuosien näkymiä.

Yksi Nordean Suomessa toimivista ekonomisteista on Reijo Heiskanen.

– Talouden ennustamisessa on periaatteessa kysymys siitä, missä mennään nyt ja miltä lähitulevaisuus näyttää. Teemme jatkuvasti erilaisia analyyseja nykytilanteesta, sekä tarpeen tullen katsastamme laajempaa näkymää ja arvioimme, onko sen suhteen tarvetta muuttaa odotuksia. Lyhyellä aikavälillä erilaiset suhdannekyselyt ja muut ennakoivat tiedot kertovat talouden suunnasta, mutta siinä vaiheessa taas, kun aletaan arviomaan, miten tietynlaiset makrotalouden lainalaisuudet vaikuttavat talouden kehittymiseen, puhutaan huomattavasti teoreettisemmasta ja kauas katseisemmasta ennustamisesta, Heiskanen kuvailee talousosaston eri tasoisia missioita.

Talouden kehittymistä kyetään arvioimaan melko tarkasti, jopa  12 kuukauden päähän ja kuuden kuukauden säteellä numerotarkasti. Virhemarginaali 12 kuukauden ennusteessa on keskimäärin +-1 prosettiyksikköä, joka kuulosta äkkiseltään inhimilliseltä, ehkä jopa hyväksyttävältä toleranssilta.

Heiskanen korostaakin, että jos kyetään ymmärtämään hyvin nykyhetken tilannetta, niin ennusteiden pitäisi olla luotettavia vuoden eteenpäin.

– Vuoden 2010 osalta ennusteet taas ovat lähinnä eri riskien ja mahdollisuuksien arvioimista sen sijaan, että kyettäisiin antamaan jokin eksakti luku, joka toteutuisi. Näin pitkälle ennustettaessa virhemarginaali on yleensä noin +-2 prosenttiyksikköä, jolloin ennustehaarukka on melko leveä, Heiskanen jatkaa.

Taloudessa voi tapahtua kaikenlaisia yllättäviä käänteitä, kuten syksyllä tapahtui. Talouskriisien taustalla on yleensä useita erilaisia vaikuttavia tekijöitä, joiden yhteisvaikutusta on hankala arvioida. Talouden ennustamisessa ei ole edes tarkoitus ennustaa näin voimakkaita monttuja, sillä eri taloustieteen mallitkin pyrkivät tasoittamaan talouden järkkymiset ja keskittyvät pitkän aikavälin tulkitsemiseen.

– Edessäni on tänään reissu Loimaalle ja olen tehnyt arvion matkani kestosta, sillä minulla on vielä myöhemmin tänään neuvonpito Helsingissä. Matkan kestoa arvioidessani käytän apuna omaa kokemuspohjaistatietoa ja navigoitilaitetta. Jos kuitenkin rekka on tiellä poikittan ja matkanteko keskeytyy, ei aikatauluni toteudukkaan, Heiskanen havainnollistaa.

Lyhyehkön tarinan opetus lienee, että odottamatonta on turha odottaa, saati yrittää ennustaa.

 

Ekonomisti palvelevat myös asiakasta

Pörssien pistekehitykset ennustavat aina tietyllä tavalla, mihin suuntaan talous on menossa. Heiskanen kuitenkin huomattaa, että pörssi ei ole todellakaan koko totuus taloudentilasta.

 

”Pörssi ei ole realiajassa talouden kanssa. Pörssi saattaa arvata taantuman viiteen kertaan ennen kuin se toteutuu”

 

– Pörssi ei ole realiajassa talouden kanssa. Pörssi saattaa arvata taantuman viiteen kertaan ennen kuin se toteutuu. Eli se kyllä ennakoi sitä tulevaa, mutta pörssin luonteeseen kuuluu se, että varaslähtöjä matkan varrella saattaa olla useita. Tämä pätee niin lasku- kuin noususuhdanteissa, Heiskanen kertoo.

Pankit eivät tee talousennusteita rahoitusmarkkinoiden yhteisen hyvän nimissä, vaan kyse on Heiskasen mukaan asiakaspalvelusta.

– Ensisijaisesti talousarvioita tehdään asiakkaille ja heidän tarpeisiinsa. Nordean omaa virallista kantaa hyödynnetään myös pankin omassa toiminnassa. Mutta tietysti tutkimme myös muita lähteitä ja muodostamme sitä kautta luotettavaa kokonaiskuvaa.

– Toisaalta ekonomistien tehtävä on myös arvioida markkinoiden todellisuutta. Jos inflaatiolinkatuista bondeista voidaan tulkita, että inflaatio on negatiivinen useita vuosia, niin meidän tehtävämme on arvioida onko tämä todellinen suunta, vai lyövätkö markkinat tässä suhteesa yli. Tällaisissa tilanteissa pankin täytyy arvioida tilannetta usemmasta näkökulmasta ja valita mahdollisimman todennäköinen kanta.

 

Mikä on Nordean virallinen kanta tällä hetkellä?

– Talous supistuu tällä hetkellä melko voimakkaasti. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä bkt:n supistuminen oli melkeimpä ennätyksellistä ja tämä suhdanne jatkuu tässä vuoden alussa, eikä mitään vahvoja merkkejä ole olemassa, joiden mukaan muutosta olisi syytä odottaa vielä keväälläkään. Toisaalta nähdään, että kaikki tämä elvytys ja korkojen lasku alkavat tasapainottaa tilannetta vuoden 2009 lopulla. Tilanne on kuitenkin hankala, sillä tällä hetkellä ei ole mitään ennakoivia indikaattoreita, jotka voisivat tukea voimakkaasti tätä arviota.

Koko maailman talouden kehittymisen kannalta USA:n talous on avainroolissa, niin nousuissa kuin laskuissa. Tämäkin kriisi juurtaa alunperin USA:n asuntomarkkinoiden hiipumisesta, joka lopulta johti koko maan talouden supistumiseen. Tavallaan myös nyt muu maailma odottaa niiden taasaantumista.

–  Jo pelkästään asuntojen hintojen laskun pysähtyminen lisäisi luottamusta, niin rahoitusmarkkinoilla kuin kotitalouksissa, millä olisi myönteisiä vaikutuksia monella taholla. Ja nyt USA:ssa asuntojen hinnat alkavat olla aikalailla pohjalukemissa. Myös asuntoluottojen korot ovat alkaneet laskea. Taantuman elpymiseen liittyy monia seikkoja, mutta USA:n talous on yksi niistä suurimmista, Heiskanen arvioi.

Lisäksi raaka-aineiden, muun muassa öljyn hinta on lähtenyt laskuun ja vaikuttaa myös siltä, että öljyn hinta vakaantuu alhaiselle tasolle. Tämä puolestaan tukee inflaation laskemista ja tätä kautta saadaan ostovoimaa.

– Yleensä tällaisesta inflaation merkittävästä hidastumisesta menee enää vuden päivät kun talous lähtee uuteen nousuun, joka on linjassa sen kanssa, että loppuvuodesta 2009 talous lähtee taas parempaan suuntaan. Eli me täällä Nordeassa olemme nähneet, että ne syyt, jotka ajoivat meidät tähän syvään taantumaan, ovat alkaneet helpottua ja parantua. Nämä seikat eivät kuitenkaan vielä ole täysissä voimissaan, vaan kestää 6-12 kuukautta, jotta tilanne löytää tien nousuun, Heiskanen perustelee Nordean ennustetta.

 

Kehittyvien markkinoiden selviytymisellä on merkitystä

Valuuttamarkkinoilla on myös merkittävä rooli talouden elpymiseen. Euro on halventunut viimeaikoina USD:n nähden, mutta niin on toisaalta myös kruunu ja punta euroon nähden. Britania on yksi euroalueen merkittävimmistä kauppakumppaneista, eikä punnan heikentyminen anna syytä juhlaan.

Kehittyvien markkinoiden selviytyminen taantumasta on myös tärkeää. Erityisen tärkeää koko maailman taantuman kannalta on, kuinka Kiina pärjää nykyisessä tilassa.

– Ongelmana on se, että historiassa ei ole ennakkotietoa tämän kaltaisten maiden selviytymiskyvystä, sillä esimerkiksi Kiina on integroitunut tähän maailmantalouteen vasta viime vuosina.

 

Joukkovelkakirjat kuralla

Heiskanen haluaa korkostaa, että pankkejen, tai ainakaan Nordean lainanantohalukkuus ei ole ollut kateissa taantuman aikana. Pankkiluottojen määrä yrityksille on kasvanut viimeisen 12 kuukauden aikana viidenneksellä. Syy rahan katoamiseen, johtuu siitä, että yritysten joukkovelkalainamarkkinat eivät toimi. Tästä johtuen myös pankkeihin johdistui ylikysyntä suurien lainojen osalta.

– Sijoittajat alkoivat tehdä suuria tappioita joukkovelkakirjamarkkinoilla, he vetivät rahansa pois. Tämä sai aikaan suurten yritysten kääntymisen pankkien puoleen, jolloin pankkien luotot yrityksille kasvoivat voimakkaasti. Kun taas taloudentila oli heikko ja yrityksen luottojen yhteismäärä määrä kasvoi, johti siihen, että uutta luottoa ei aina voitu myöntää tai hinnasta tuli liian korkea. Myös pankin oma varainhankinta kallistui ja riskit yritysten kohdalla nousi, joka nosti luottojen hintoja, Heiskanen selventää.

Hän myös lisää, että Tanskasen paketissa on kyse juuri yrityslainamarkkinoiden elvyttämisestä. Paketissa julkisellarahalla ostetaan lainapapereita, joka mahdollistaa sen, että pankit voivat taas kanavoida lainan antoa pk-sektorille.

Jotta kenellekään ei jää väärää kuvaa; luottojen myöntäminen on Heiskasen mukaan Nordealle mieleistä ja keskeistä toimintaa.

 

Median lööpittelystä ei haittaa markkinoille, mutta kuluttajille

Heiskasen mukaan talous- tai muiden sanomalehtien lööppikirjoittelusta ei ole juurikaan haittaa markkinoille.

– Markkinoilla on ihan omat vaikuskanavat ja lööpittelystä ei ole siinä mielessä sille haittaa. Tämän tyyppinen uutisointihan hiljeni muutamaksi vuodeksi kun oli hyvät ajat, mutta jos nyt ajatellaan viime syksyä, niin olihan se hyvin poikkeuksellista, kuinka paljon taloudesta jaksettiin kirjoittaa.

Heiskanen ei olekkaan niinkään harmissaan markkinoista.

– Mediaryöpytys vaikutti monien sellaisten ihmisten päätöksiin, joiden ei olisi pitänyt vaikuttaa millään tavalla. Suomessa esimerkiksi marras- ja joulukuussa kulutus notkahti selvästi, vaikka tiedetään, että meillä realiansiot ovat kasvaneet, eikä meidän työmarkkinoillakaan ole vielä hirvittäviä ongelmia ollut, hän harmittelee.

Heiskasen mukaan kyseessä onkin parhaiten markkinoitu ja ennalta eletyin taantuma, mitä historia tuntee.

– Kun osakemarkkinoilla ahneus voittaa pelon, niin tilanne kääntyy ja yleisen viestinnänkin luonne muuttuu myönteisemmäksi. Häiriötilat, jotka eivät ole realitalouden kanssa tekemisissä, kuten median kiihkeä uutisointi, laantuvat. Eli vaikka tällainen paniikkitunnelma saisikin vallan hetkellisesti, niin se on kuitenkin vain tilapäistä, Heiskanen kuittaa.

 

Hyviä ja huonoja uutisia

Heiskasella on hyviä ja ei niin hyvä uutisia kotitalouksille.

– Heillä, jotka saavat pitää työnsä tässä tilanteessa, menee paremmin kuin koskaan. Realipalkkojen nousu tulee olemaan melkeimpä ennätyksellisen vahvaa, joka johtuu siitä, että inflaatio hidastuu. Työssä käyvien tilannetta parantaa myös verotuksen keventäminen ja korkojen laskeminen. Eli tähän ryhmäänhän kuuluu suurin osa suomalaisista. Sitten on paikkakuntia, joissa tehtaita lakkautetaan, työpaikkoja menetetään ja ihmisiä joutuu työttömäksi. Näiden tilanne on heikko.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares