”Suomella kyky laadukkaiden vientituotteiden valmistamiseen”

Industrial Prime FI | joulukuu 1, 2011

Shares

Industrial Prime FI

joulukuu 1, 2011

”Vahvuuksiksi näen ehdottomasti osaavan työvoiman ja tätä kautta laadukkaat, toimivat lopputuotteet”

 

Presidenttiehdokas Sauli Niinistön mielestä kotimaisella teollisuudella on kyky laadukkaiden vientituotteiden valmistamiseen. Niinistö lupaa, että hän laittaa itsensä peliin kotimaisten tuotteiden menestyksen edistämiseksi, mikäli voittaa vaalit.

 

Suomella on monia heikkouksia kuten pienet kotimarkkinat, hankalat logistiset yhteydet ja energiaa kuluttavat sääolosuhteet.

– Kaikkia näitä heikkouksiamme emme voi korjata, mutta sen sijaan kotimaisen teollisuuden tulee korostaa ja kehittää olemassa olevia vahvuuksiaan, sanoo Niinistö.

– Vahvuuksiksi näen ehdottomasti osaavan työvoiman ja tätä kautta laadukkaat, toimivat lopputuotteet.

Niinistö katsoo suomalaisten olleen aina hyviä keksimään luovia ratkaisuja haastavissa tilanteissa.

– Lisäksi yleinen vastuullisuus ja vahvat ympäristöarvot ovat teollisuudellemme keskeisiä kilpailuvaltteja, hän huomauttaa.

Niinistö on tunnettu ennen kaikkea talousasiantuntijana, mutta rattaat tuntuvat rasvatuilta myös puhuttaessa teollisuudesta. Kotimainen teollisuus näyttäytyy hänelle pitkälti suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana.

Kotimaisten teollisuusyritysten joukossa on lukuisia vuosikymmeniä toimineita perinteikkäitä yrityksiä.

– Nämä yritykset ovat omalta osaltaan tärkeässä roolissa Suomi-kuvan rakentamisessa maailmalla, Niinistö sanoo.

Presidentin tehtäviin kuuluu laaja-alainen maan edustaminen. Viennin edistäminen ja suomalaisen teollisuuden sekä osaamisen puolesta puhuminen kuuluu olennaisena osana presidentin roolikuvaan. Niinistölle tämä tehtävä on tärkeä.

– Haluan ajatella, että presidentti toimii omalta osaltaan Suomen käyntikorttina. Presidentin on tehtävä työtä Suomen ja suomalaisten menestyksen eteen jokaisena päivänä mahdollisimman monipuolisesti, ja koen sopivani tähän rooliin – muuten en tätä työtä hakisi.

 

Maailmalta oppia, hyvässä ja pahassa

Suomessa ollaan hyviä innovoimaan, mutta vaikka tietynlainen innovaatio-hype on kuumimmillaan, innovaatioiden jatkojalostaminen tuotteiksi ja edelleen tunnetuiksi brändeiksi takkuaa. Niinistö näkeekin, että maailmalla on paljon hyviä ja huonoja esimerkkejä, joita tulisi hyödyntää.

– Opittavaa meillä on paljonkin ja oppimisen pitää myös olla tavoitteemme. Vaikka hyviä olemmekin, olisi itsensä pettämistä kuvitella, että kotimaassamme olisi kaikki tarvittava tieto.

– Eikä aina tarvitse etsiä vain niitä hyviä esimerkkejä, huonotkin esimerkit voivat auttaa kehittämään omaa toimintaamme. Täytyy muistaa, että virheistäkin voi oppia, eikä niiden aina tarvitse olla omia virheitä.

Niinistön mielestä on myönteistä, että kotimainen teollisuus osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän korostaa, että teollisuuden rooliin kuuluu alan kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta keskeisten näkökohtien esiin tuominen.

– Niissä yrityksissä, jois­sa on pitkät perinteet, on usein syvällistä näkemystä esimerkiksi suomalaisesta työelämästä ja sen kehittämisestä, sanoo Niinistö.

 

Rahaliiton kriisi ratkaistavissa yhteistyöllä

Euron ja Euroopan kohtalo puhuttaa nyt enemmän kuin koskaan. Keskustelu aiheesta on vapautunut, ja se on aiempaa avoimempaa ja analyyttisempaa.

Niinistön mukaan keskustelussa on tähän asti ollut suloisessa sekasotkussa huonosti talouttaan hoitaneiden yksittäisten maiden sekä Euroopan ja euron ­asiat.

– Oma vahva käsitykseni on, että eurooppalainen yhteistyö ja myös euro ovat viennistä riippuvaisen Suomen kannalta tarpeen. Meidän pitää Euroopassa kyetä sopimaan toimista, joilla uudet velkakriisit estetään, Niinistö sanoo.

EU:n ja rahaliiton jäsenmaiden taloustilanteet poikkeavat toisistaan merkittävästi. Konsensuksen saavuttaminen talousasioista on syystäkin poikkeuksellisen hankalaa. Alun perin kun lähtökohtana jo oli no bail-out ja vakaussopimus.

– Kantani on, että Suomi on hyötynyt valtavasti sekä EU:n että rahaliiton jäsenyydestä. Jatkossa meidän pitää varmistaa, että jokainen jäsenmaa yksinkertaisesti pitää huolta omasta taloudestaan siten, ettei ainakaan aiheuta haittaa muille, Niinistö huomauttaa.

Niinistön mukaan Euroopassa on uskallettava vaatia talouskuria muilta mailta. Samalla täytyy olla myös valmis ja kykenevä huolehtimaan omasta taloudesta.

 

Tavoitteena yhteistyö hallituksen kanssa

Vaikka EU-asiat kuuluvat perustuslain mukaan pääministerille ja hallitukselle, presidentin pitää Niinistön mukaan vaikuttaa kansallisesti tärkeisiin asioihin.

– Sillä on merkitystä, onko presidentti itse sitoutunut eurooppalaisen yhteistyön kehittämiseen. Presidentillä on vahva toimivalta ulkopolitiikkaan liittyvissä asioissa ja siltä osin EU-yhteistyön keskeiset muutokset kuuluvat myös hänelle.

– Valtaoikeusasioissa haluaisin kuitenkin kiinnittää juridisten valta-asemien sijaan enemmän huomiota hallituksen ja presidentin yhteistyölle Suomen etujen edistämiseksi.

Niinistön mukaan presidentti voi ottaa aktiivista roolia käsiteltäessä myös sellaisia asioita, joita perustuslaissa ei ole säädetty presidentin toimivaltaan kuuluvaksi.

– Itse olen korostanut virallisten tehtävien lisäksi myös epämuodollista ja vapaata yhteydenpitoa juurikin hallitukseen. Tällaisella oma-aloitteisella ja vapaalla yhteistoiminnalla voi saada aikaan paljon uutta ajatustenvaihtoa, jota tarvitaan vaikeissa asioissa, ja niitähän tänä päivänä riittää yllin kyllin ratkaistavaksi.

Nykyisessä, epävarmassa taloustilanteessa Niinistö haluaa korostaa, että Suomessa on tehty useita ihmeitä talouskasvun ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.

– Ajat ovat kaikin puolin haastavat ja tarvitsemme taas sitä suomalaista sisua ja tekemisen meininkiä, jotta menestyisimme kuten ennenkin.

 

Teksti: Tuomas Porkkala, O-S

Kuvat: Harri Hinkka, O-S

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares