Industrial Prime
Suomen ABB:n toimitusjohtaja Tauno Heinola.

Suomen ABB julkisti vuosituloksensa – liikevaihto kasvoi, mutta haasteita riitti

Industrial Prime FI | helmikuu 3, 2016

Shares

Industrial Prime FI

helmikuu 3, 2016

Suomen ABB julkisti tänään vuoden 2015 vuosituloksensa. Yhtiön liikevaihto, operatiivinen EBITA ja tilauskanta kasvoivat vuoteen 2014 nähden.

Suomen ABB:n liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia 2,2 miljardiin euroon ja operatiivinen EBITA 3,0 prosenttia 312 miljoonaan euroon. Tilauskannan arvo puolestaan oli vuoden lopussa 1,6 miljardia euroa, mikä oli 8,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Alaspäin mentiin uusissa tilauksissa, joita vastaanotettiin 2,4 miljardin euron edestä eli 11,8 prosenttia vähemmän kuin ennätysvuonna 2014. Myös liikevaihtoon suhteutettu kannattavuus laski hieman alle edellisvuoden tason.

Investointien saralla Suomen ABB jatkoi vahvasti. Esimerkiksi tuotekehitykseen yhtiö investoi yhteensä 138 miljoonaa euroa. Myös tuotannon kehittämiseen investoitiin lisäämällä tuotantoautomaation määrää useilla tehtailla sekä uudistamalla tuotantolinjoja.

Henkilöstöä yhtiöllä oli vuoden lopussa 5 100, mikä oli noin sata henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 

Haasteita ja mahdollisuuksia

Suomen ABB:n toimitusjohtaja Tauno Heinola pitää vuoden 2015 lukuja kokonaisuutena kohtuullisen hyvinä – varsinkin kun haastava markkinatilanne otetaan huomioon.

Päättynyttä vuotta leimasivat kuitenkin isot heilahtelut eri liiketoimintayksiköiden kesken.

– Osalla yksiköistä meni hienosti, kun taas toiset saivat painia todella kovien haasteiden kanssa, Heinola kertoo.

Haasteita aiheuttivat muun muassa öljyn ja materiaalien alhainen hinta, joka vähensi esimerkiksi öljy-, kaasu-, kaivos- ja metalliteollisuuksien investointeja. Investointitason alhaisuus rokotti etenkin prosessiautomaation, moottorien, generaattorien ja taajuusmuuttajien myyntiä.

– Toisaalta aurinkoinverttereiden myynti kasvoi komeasti, ja myös meriteollisuuspuolella sekä muuntajissa saatiin hyvin tilauksia. Heilahtelut olivat siis melkoisia, mutta onneksi ei heiluttu pelkästään huonoon suuntaan, Heinola naurahtaa.

Pitkän aikavälin trendit ovat yhtiön kannalta edelleen suotuisia. Etenkin Pariisin ilmastosopimuksen myötä uusiutuvan energian tuotanto lisääntynee sähkönjakelun infrastruktuurin kehittyessä samalla älykkäämpään suuntaan. Myös teollisuudessa yhä useammat toimijat etsivät entistä energiatehokkaampia ratkaisuja.

– Tämä suuntaus näkyi jo vuoden 2015 tilauksissa, sillä aurinkoinverttereiden ohella muidenkin aurinkosähkötuotantoon liittyvien tuotteidemme myynti kasvoi. Lisäksi liitimme kotimaassakin muutaman tuulipuiston verkkoon, Heinola tarkentaa.

Alkaneeseen vuoteen Heinola suhtautuu varovaisen toiveikkaasti. Kotimaan osalta hän viittaa Elinkeinoelämän keskusliiton investointiennusteeseen, jonka mukaan yritykset aikovat alkaneena vuonna investoida vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2015.

Viennin saralla Heinola uskoo öljy-, kaasu-, kaivos- ja metalliteollisuuden investointitason pysyvän jatkossakin melko alhaisena. Sähkönsiirron ja -jakelun saralla hän näkee kuitenkin selvästi myönteisempiä näkymiä. Lisäksi hän uskoo, että aurinko- ja tuulienergiaan tullaan investoimaan globaalisti jatkossakin.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares