Teknologiateollisuus
Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Suomen globaali kilpailukyky heikentynyt – uusi energiaveropäätös ei helpota tilannetta

Industrial Prime FI | syyskuu 25, 2010

Shares

Industrial Prime FI

syyskuu 25, 2010

”Toisessa ääripäässä ovat isot, globaaliin rakennemuutokseen mukaan päässeet yhtiöt, toisessa monet paikallisesti toimivat, usein yhden tuotteen tai asiakkaan varassa toimivat alihankkijayritykset”

– Näkymät ovat hyvin kaksijakoiset, kuvaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen alan suhdannetilannetta.

– Toisessa ääripäässä ovat isot, globaaliin rakennemuutokseen mukaan päässeet yhtiöt, toisessa monet paikallisesti toimivat, usein yhden tuotteen tai asiakkaan varassa toimivat alihankkijayritykset.

Kaksijakoisuus näkyy hyvin yritysten tilauskannassa, hajonta on valtava. Osalla yrityksissä tilaukset ylittävät lamaa edeltävän tason, mutta kaksi kolmasosaa yrityksistä on edelleen lamaa edeltävän tason alapuolella niin paljon, että keskiarvo jää -38 prosenttiin.

Jorma Turusen mukaan nyt ei oikeastaan kannatakaan keskustella siitä, onko taantuma ohi tai ei, se ei ole relevanttia yritysten kannalta.

– Oikeampi kysymys on, miten yritykset ovat ottaneet huomioon globaalin rakennemuutoksen ja lähteneet muuttamaan strategiaansa pärjätäkseen. Yrityksiltä vaaditaan sopeutumiskykyä rakennemuutokseen, ja niiden tulee löytää oma roolinsa uudessa globaalissa tilanteessa.

 

Kilpailukykyä parannettava määrätietoisesti

– Suurin huoli meillä on suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn heikkeneminen, Turunen painottaa.

– Kilpailukyky on joka päivä todellisessa testissä, kun yritykset kamppailevat uusista tilauksista ja globaali rakennemuutos jatkuu voimakkaana.

Suomen kustannuskilpailukyky on pudonnut merkittävästi vuoden 2007 jälkeen toteutettujen ylisuurten palkankorotusten seurauksena. Myös useiden muiden euromaiden rasitteena on viime vuosina heikentynyt kustannuskilpailukyky. Työvoimakustannukset ovat nousseet tuottavuutta nopeammin ja kilpailukyky on heikentynyt selvästi Suomen lisäksi muun muassa Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, Ranskassa ja Alankomaissa.

Teknologiateollisuuden näkemyksen mukaan globaali rakennemuutos edellyttää suomalaisen kustannustason alentamista ja tuottavuuden johdonmukaista parantamista.

 

Energiavero heikentää kilpailukykyä

Hallitus pudotti elokuussa pommin esittämällä energiaveroihin rajua korotusta ensi vuoden alusta lukien. Teknologiateollisuuden kannalta kipeimmät korotukset koskevat teollisuuden sähköveroa, jota ehdotetaan nostettavaksi 2,7-kertaiseksi nykytasolta sekä maakaasun veroa, jota ehdotetaan nostettavaksi peräti 6,5-kertaiseksi

­    – Suomen taloudellinen kasvu ja hyvinvointi perustuvat viennin kilpailukykyyn. Hallituksen linjaukset osoittavat, ettei tätä vakavaa asiaa ole ymmärretty. On suuri vaara, että tästä tyhmyydestä maksettava sakko on suomalaisia työpaikkoja, Turunen korostaa.

 

Tarvitaan investointeja

Tuottavuuskehitys oli Suomessa aika hyvä nousukauden aikana, mutta nyt se on jämähtänyt ja näkyy kilpailukyvyssä heikkenemisenä, Turunen muistuttaa.

– Kehityksessähän on nämä kaksi komponenttia: kustannukset – pääasiassa palkkakustannukset, mutta toki muutkin kustannukset – ja tuottavuus. Keskeinen keino tuottavuuden nostossa  ovat investoinnit parempiin koneisiin, laitteisiin ja tuotantomenetelmiin. Valitettavasti viimeisen kolmen vuoden aikana yritysten kiinteät investoinnit Suomeen ovat kuitenkin olleet laskussa.

Teknologiateollisuus on yhdessä Metalliliiton, Toimihenkilöunionin ja YTN:n kanssa perustaneet työhyvinvointihankkeen. Sen puitteissa haetaan pilottiyrityksiä tavoitteena tutkia yrityskohtaisesti, mikä niiden tilanne on ja esittää ratkaisukeinoja, joilla esimerkiksi sairauspoissaoloja voisi vähennetään. Sehän on merkittävä osatekijä puhuttaessa ihmisten tuottavuudesta.

– Tämä on yksittäinen esimerkki siitä positiivisesta hengestä, jolla yhdessä ammattiliittojen kanssa etsimme ratkaisuja yhteisiin ongelmiin, joiden poistamisessa on vain voittajia.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares