Industrial Prime
Matti Ristimäen mukaan Tiedon INaaS-palvelukokonaisuuden hyödyt voivat ulottua läpi yhteiskunnan. – Nykyteknologian avulla voidaan päästä ongelmien reaktiivisesta ratkomisesta toiminnan ennakoivaan optimointiin.

Terveet koulut -kokeilu pk-seudulla: Tieto kehittää oppimisympäristöjä koneälyn avulla

Industrial Prime FI | huhtikuu 14, 2016

Shares

Industrial Prime FI

huhtikuu 14, 2016

Tiedolla on käynnissä mielenkiintoinen kokeilu yhdessä kuuden pääkaupunkiseudulla sijaitsevan lukion kanssa.

Kokeilussa kartoitetaan ja todennetaan koneälyn avulla yhteyttä oppilaitosten olosuhteiden, oppimistulosten ja terveysvaikutusten välillä. Tavoite on löytää keinoja älypalveluiden hyödyntämiselle tulevaisuuden terveiden oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Oppilaitosten tiloihin on sijoitettu mittauslaitteita, joilla monitoroidaan reaaliaikaisesti tilan hiilidioksidin määrää, valoisuutta, melutasoa, ilman kosteutta, lämpötilaa sekä hiukkaspitoisuuksia.

Toukokuussa siirrytään analysointivaiheeseen, jossa mittaustuloksiin yhdistetään muita tietolähteitä, esimerkiksi anonymisoituja opintosuorite- ja terveystietoja, mahdollisten riippuvuussuhteiden löytämiseksi.

– Olemme innolla mukana hyödyntämässä digitalisaation mahdollisuuksia kouluissamme. Oppimisen kehittäminen on tärkeää, mutta yhtä lailla on kehitettävä myös keinoja, joilla voimme varmistaa, että opetus ja oppiminen tapahtuvat mahdollisimman hyvissä olosuhteissa, Arja Kukkonen Helsingin kaupungilta kommentoi. Kukkonen toimii Opetusviraston Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajana.

Hanke liittyy Tiedon tammikuussa lanseeraamaan Intelligence as a Service (INaaS) -palvelukokonaisuuteen, joka pyrkii hyödyntämään analytiikkaa ja koneälyä yhteiskunnan keskeisten palveluiden kehittämisessä.

– Soveltamiskohteita ja -mahdollisuuksia on käytännössä rajattomasti. Tärkeää on olla kiinni oikeassa haasteessa, lähteä liikkeelle ripeästi ja konkreettisesti, kokeilla rohkeasti eri menetelmiä sekä tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, kertoo Tiedon INaaS-palvelualueesta vastaava johtaja Matti Ristimäki.

Mukana kokeilussa ovat espoolaiset Pohjois-Tapiolan ja Leppävaaran lukiot sekä helsinkiläiset Sibelius-lukio, Kallion lukio, Etu-Töölön lukio ja Helsingin luonnontiedelukio.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares