Kuva: Tuomas Porkkala

Monipuolinen luovuus on brändin rakentamisen edellytys

Industrial Prime FI | toukokuu 25, 2008

Shares

Industrial Prime FI

toukokuu 25, 2008

Contium Oy on toiminut Vaasassa neljä vuotta. Yrityksen toimitusjohtaja Tuukka Turunen on kunnostautunut mm. helsinkiläisessä Jari Sarasvuon luotsaamassa Trainer’s House Oyj:ssä. Työskennellessään Trainer’s Housessa Turunen havaitsi yritysten avun tarpeen kokonaisvaltaisessa brändinrakentamisessa.

Contiumin liikevaihto on kasvanut toimintansa alusta alkaen 20-50% vuosivauhtia. Turunen kuitenkin huomauttaa, että pyrkimyksenä on hallittu kasvu. Liikevaihdon kasvattaminen ei ole itsetarkoitus; liiketoiminnan tulee olla kannattavaa ja viivan alle saatu tulos osoittaa yrityksen todellisen kunnon.

Contium Oy aloitti Strömberg Parkissa, jolloin yrityksessä työskenteli kolme henkilöä. Tilat olivat tuolloin vaatimattomat, eikä Contiumin ollut tarkoitus asettua sinne lopullisesti. Tänä päivänä yrityksessä työskentelee seitsemän työntekijää ja edustavat toimitilat sijaitsevat Airport Parkissa Futura 2 rakennuksen katutasossa. Alussa toimintaa oli pääasiassa vanhan Vaasanläänin alueella, mutta nykyään Contiumilla on asiakkaita eri puolilla Suomea ja muutama kansainvälisesti merkittävä asiakkuus. Yksi työntekijöistä työskentelee Tampereella ja toimintaa on tarkoitus kasvattaa enemmänkin Pohjanmaan ulkopuolelle.

 

Monipuolista osaamista

Contium palvelee asiakkaitaan monipuolisesti eri brändin rakentamisen osa-alueilla

– Tarkoituksemme on saada asiakasyrityksiemme visuaalinen olemus, palvelu- ja tuotekonsepti sekä yrityskulttuuri yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ideaalisessa tilanteessa nämä edellä mainitut asiat osoittavat samaan suuntaan ja tukevat jokainen osaltaan yrityksen visiota, Turunen valaisee.

– Toisinaan lähtökohtana voi olla, että tehtävämme alkaa yrityksen vision kartoittamisesta, jonka pohjalta valmennamme henkilöstön ja visualisoimme yrityksen ulkoisen olemuksen halutun päämäärän kaltaiseksi. Jos yrityksen johtoryhmässä istuu kahdeksan henkeä ja heidän joukostaan löytyy kuusi eri näkemystä siitä, millainen yritys on viiden vuoden kuluttua, autamme yritystä yhtenäistämään vision ja strategian. Emme neuvo kuinka asiakkaidemme tulee hoitaa bisnestä toimialallaan, vaan autamme heitä luomaan yhtenäisen brändin liiketoiminnan eri ulottuvuuksista, Turunen lisää.

Brändin luomisessa on pitkälti kysymys mielikuvan muodostamisesta. Amerikkalaisen huolintayrityksen FedEx:in brändi viestii toimitettavan tavaran olevan yhdessä yössä perillä. Yrityksen liikeidean pohjautuessa nopeisiin huolintapalveluihin, tulee myös henkilöstön viestiä omalla olemuksellaan ripeää toimintaa.

– Huolehdimme asiakkaidemme  kohdalla siitä, että he eivät viesti ristiriitaista kuvaa itsestään, on kyse sitten tuotteen muotoilusta, henkilöstöstä tai yrityksen visuaalisesta ilmeestä.

Myös erilaiset kartoituspalvelut kuten kvalitatiiviset asiakas- ja henkilöstöhaastattelut sekä kilpailijoiden viestinnän kartoitukset kuuluvat Contium Oy:n palvelupalettiin.

– Usein asiakas haluaa tietyn palvelun yhteydessä uudistaa koko yrityksensä ilmeen. Palvelemme näitä asiakkaita asiantuntevasti loppuun asti, sillä tarjoamme myös mainostoimisto- ja valmennuspalvelut, Turunen kuvaa Contiumin monipuolisuutta.

 

Vastakkainasettelulla hyviin tuloksiin

Contiumin suurin voimavara on sen henkilöstö.

– Konsultoitaessa tarvitaan näkemystä ja uskallusta. Suu täytyy saada auki oikeassa kohdassa ja sieltä on tultava oikeita asioita, Turunen korostaa.

 

”Konsultoitaessa tarvitaan näkemystä ja uskallusta. Suu täytyy saada auki oikeassa kohdassa ja sieltä on tultava oikeita asioita”

 

Luovuutta ja näkemyksellisyyttä saattaa olla Turusen mukaan monenlaista.

– Uusia työntekijöitä haettaessa, ihmisten luovuuden tunnistamisessa täytyy käyttää monia keinoja. Esimerkiksi graafisen suunnittelijan luovuuden tunnistaa vasta työn jäljen perusteella. Graafiset henkilöt saattavat istua hiljaa koneen edessä ja loihtia kaiken tarvittavan hetkessä. Näissä tapauksissa oikeastaan vasta koeaika kertoo yksilön luovuudesta. Myyjän tai konsultin luovuus on enemmän ulospäin suuntautunutta. Sosiaalisesti lahjakkaan ja supliikin henkilön tunnistaa hyvinkin nopeasti kun hänet näkee. He ovat usein sanavalmiita ja osaavat johdattaa keskusteluja, mutta kuten jo mainitsin, täytyy tietää mistä puhuu.

Turunen ei lähde lokeroimaan ihmisiä iän tai sukupuolen varjolla. Hän on havainnut, että vaikka nuoret yleisesti ottaen olisivatkin hieman innokkaampia ja vanhat konkarit puolestaan harkitsevampia, tärkeintä on löytää henkilön vahvuudet ennakkoluulottomasti.

– On olemassa naisia, jotka ovat erittäin kovia tilanteessa kuin tilanteessa ja miehiä, jotka ovat taas tunteellisia ja haavoittuvaisia monella tavalla. Ahdasmielinen saattaa menettää päteviä henkilöitä stereotypioiden pettäessä, hän huomauttaa.

Contiumissa on havaittu myös, että paras tulos saadaan usein asettamalla vastakkain tietyt henkilötyypit. Esimerkiksi teknisesti tai kaupallisesti ajattelevan konsultin ja visuaalisesti luovan graafikon yhteistyö ei aina ole välttämättä yksinkertaista, mutta lopputuloksena syntyvä ratkaisu on usein Turusen mukaan erinomainen kokonaisuus.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares