Kuva: Tuomas Porkkala

Virtuaalimoottoreita ja kilpailukykyä – Wärtsilän ja Tekesin ViValdi-hanke ruokkii toimijoita laajalla rintamalla

Industrial Prime FI | tammikuu 25, 2016

Shares

Industrial Prime FI

tammikuu 25, 2016

Wärtsilä on saattanut päätökseen neljä vuotta kestäneen ViValdi-hankkeen, jonka yhtiö toteutti yhteistyössä innovaatiorahoituskeskus Tekesin kanssa.

Vuonna 2012 käynnistyneen hankkeen nimi tulee englannin kielen sanoista virtual validation. Hankkeen tarkoitus oli tuoda tietokonesimulointia ja -analyyseja tuotesuunnitteluun heti alkumetreistä lähtien ja nopeuttaa sitä kautta tuotekehitysprosessia.

Hankkeen epävirallisena sloganina oli sen tavoitteita heijasteleva First Time Right. Päämääränä oli kehittää simulointia niin, että heti ensimmäisellä kerralla kyettäisiin suunnittelemaan mahdollisimman valmiita tuotteita.

– Toisin sanoen halusimme löytää keinot nopeuttaa simuloinnin avulla tuotekehitysprosessia merkittävästi siten, että samalla voidaan taata tuotteiden korkea laatu, Wärtsilän Juho Könnö (Team Leader, Structural Analysis) kertoo.

 

Teknologiajohtajuus kaiken a ja o

ViValdi-hankkeen tuloksena syntyi tuotekehitysprojektissa hyödynnettäviä simulaatiomenetelmiä ja -työkaluja. Niiden avulla Wärtsilä pystyy suorittamaan esimerkiksi väsymis- ja materiaalimallinnusta, moottorin sisäistä palotapahtumaa kuvaavaa mallinnusta sekä akustiikka- ja melumallinnusta.

Kehitettyjä työkaluja on jo ehditty integroida Wärtsilän tuotekehitysprosessiin: niitä hyödynnettiin laajasti esimerkiksi uuden Wärtsilä 31 -moottorin kehityksessä. Maailman tehokkain nelitahtidieselmoottori pääsi viime kesänä Guinnessin ennätysten kirjaan.

Hankkeen merkittäviin saavutuksiin lukeutuu lisäksi nk. Virtual Engine -konseptin luominen. Simulointi on onnistuttu kehittämään sellaiselle tasolle, että Wärtsilä pystyy nyt yksittäisten komponenttien sijaan simuloimaan kokonaisen moottorin kaikkine osineen.

Entistä tarkemman simuloinnin ansiosta moottorin kehittäminen nopeutuu, ja uuden moottorin prototyypillä voidaan päästä jo hyvinkin lähelle valmista tuotetta.

– Lisäksi voimme simuloida sitä, mihin moottori kulloinkin on liitetty. Voimme esimerkiksi simuloida voimantuotantoon erikoistuneen Energy Solutions -yksikkömme myymää kokonaisuutta, johon kuuluu sekä moottori että generaattori, Könnö lisää.

Tuotekehitysprosessi siis tehostuu merkittävästi. Samalla kaikki tämä tarkoittaa myös sitä, että Wärtsilällä on jatkossakin hyvät aseet, joilla puolustaa asemaansa toimialojensa kärkiyrityksenä.

– Wärtsilä haluaa olla teknologiajohtaja. Myös tällä simulointirintamalla pyrimme maailman huipulle, ja siihen olemme nyt panostaneetkin. Se on se laatu ja teknologiajohtajuus millä tänä päivänä pysytään kilpailukykyisinä, Könnö toteaa.

Tämä pätee paitsi Wärtsilään, myös koko kotimaiseen vientiteollisuuteen. Siksi onkin hyvä, että ViValdi-hankkeesta on päässyt hyötymään moni muukin taho.

 

Kuva: Wärtsilä

ViValdi-hankkeessa kehitettyjä työkaluja on hyödynnetty laajasti esimerkiksi uuden, palkintoja voittaneen Wärtsilä 31 -moottorin kehityksessä. (Kuva: Wärtsilä)

 

Investoinneilla hyvä kiertämään

Könnön mukaan ViValdi-projektin kaltaisessa yrityshankkeessa on hienoa se, että investoinnit voivat tuottaa hyötyä laajalla rintamalla.

Wärtsilän oman Tekes-projektin motivoimana sen yhteydessä toteutettiin myös kaksi julkista tutkimushanketta, ScarFace ja SIMPRO. Loppuraporttien ilmestyttyä hankkeiden tutkimustulokset ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä, eli tuloksista voi periaatteessa hyötyä koko kotimainen alalla toimiva kenttä.

ViValdi-projektiin investoidut varatkin hyödyttävät Wärtsilän ohella monia eri tahoja Suomessa.

– Hankkeessa käytettiin paljon kotimaisia tutkimuslaitoksia, kuten yliopistoja ja VTT:tä. Diplomitöitä tehtiin toistakymmentä ja väitöskirjojakin muutama. Lisäksi mukana oli suomalaisia pk-yrityksiä, pääasiassa laskenta-alan konsulttitoimistoja. Raha meni kiertoon, ja samalla mukana olleiden tahojen osaamistasoa saatiin nostettua, Könnö luettelee.

Vaikuttaakin selvältä, että hankkeen todelliset hyödyt nousevat vielä arvoon arvaamattomaan. Ne kattavat todellisuudessa paljon enemmän kuin vain yksittäiselle yritykselle alun perin myönnetyt tukisummat.

– Suuri kiitos hankkeesta kuuluu Tekesille. Ilman sen tukemaa päähanketta kaikki tämä ei olisi ollut mahdollista. Hankkeella saatiin hyvä kiertämään, ja tästä on hyvä jatkaa, Könnö summaa.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares