Industrial Prime
Wärtsilän tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilari Kallio.

Vuoden teknologiajohtaja: “Digitalisaatio tulee osaksi kaikkia Wärtsilän tuotteita ja palveluja”

Industrial Prime FI | huhtikuu 14, 2016

Shares

Industrial Prime FI

huhtikuu 14, 2016

Industrial Prime FI haastatteli Wärtsilän hiljattain palkittua tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilari Kalliota ja selvitti, mitä löytyy yhtiön tuotekehityksen keskiöstä.

Wärtsilän Ilari Kallio palkittiin helmikuussa vuoden 2016 teknologiajohtajana yhdessä M-Files Oy:n Antti Nivalan kanssa. Vaikka valinta lämmittää Kallion mieltä, hän ei kuitenkaan suostu ottamaan koko kunniaa omiin nimiinsä.

– Näen valinnan tunnustuksena Wärtsilälle ja koko loistavalle tutkimus- ja tuotekehitystiimillemme. Kaikki ovat tehneet paljon työtä, ja olemme saavuttaneet hienoja asioita, Kallio suitsuttaa.

Wärtsilän viime vuosien merkittävimpiin tuotekehitysprojekteihin lukeutuu Wärtsilä 31. Maailman energiatehokkain nelitahtidieselmoottori raivasi tiensä aina Guinnessin ennätysten kirjan sivuille asti.

Kallio arvelee moottorin vaikuttaneen osaltaan siihen, että vuoden teknologiajohtaja löytyi juuri Wärtsilän riveistä. Hän kuitenkin muistuttaa, että Wärtsilä innovoi moottorien ohella taukoamatta jokaisella rintamalla.

– Strategiamme ytimessä ovat tällä hetkellä myös digitalisaatio, kaasu ja ympäristöteknologiat. Digitalisaatio tulee nopeasti osaksi Wärtsilän kaikkia tuotteita ja palveluja. Kaasu ja monipolttoaineteknologiat puolestaan tarjoavat asiakkaillemme joustavuutta ja suojaa maailman epävarmuuksilta. Samalla ne tukevat uusiutuviin energianlähteisiin siirtymistä, Kallio selventää.

 

Varmuutta polttoainejoustavuudesta

Nopeasti muuttuva maailma luo Kallion mukaan haastavan mutta mielenkiintoisen toimintaympäristön Wärtsilän kaltaisen johtavan, innovaatioihin panostavan teknologiayhtiön T&K-tiimille.

– Suuria murroksia on tällä hetkellä meneillään, ja Wärtsilä on niistä monissa vahvasti mukana. Kehitteillä on paljon asioita, joiden merkitys tulee olemaan suuri, Kallio kertoo.

Hyvänä esimerkkinä murroksista Kallio mainitsee energiamarkkinat ja -järjestelmät. Yhtenä tämän päivän tärkeimmistä asiakkaalle tuotettavista lisäarvioista hän näkeekin polttoainejoustavuuden.

– Ratkaisujemme tarjoama joustavuus helpottaa monien investoijien elämää. Tuotteiden elinkaaret ovat todella pitkiä, eikä kukaan pysty ennustamaan eri polttoaineiden hintoja tai saatavuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin, Kallio perustelee.

Esimerkiksi maaliskuussa Industrial Prime FI uutisoi Wärtsilän Smart Power Generation -voimalatoimituksesta Hondurasiin. Monipolttoaineominaisuuden ansiosta voimalan tilannut energiayhtiö voi hyödyntää polttoaineena joko propaania, etaania tai metaania hintojen ja saatavuuksien mukaan. Näin parannetaan toimitusvarmuutta ja alennetaan sähkön hintaa kuluttajille. Samalla tuotanto tehostuu ja ympäristövaikutukset pienenevät.

 

Yhteistyö ja kansainväliset verkostot tärkeitä

Huippuosaamisestaan huolimatta edes Wärtsilä ei kuitenkaan pärjää tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla yksin. Viime aikoina uusia tuulia innovointiin on haettu esimerkiksi yhteistyöstä startup-yritysten kanssa.

Maailman muuttuessa myös kotimainen tutkimus- ja innovaatioympäristö käy läpi murrosta. Kallion mukaan tilanne on haastava. Hän mainitsee esimerkkinä yliopistot, joiden kanssa Wärtsilä on tehnyt runsaasti yhteistyötä – ja tekisi mieluusti vastaisuudessakin.

– Yliopistoyhteistyö on edellytys yritysten korkealaatuiselle tuotekehitykselle, mikä puolestaan on edellytys sille, että yrityksillä on sitä tuotantoa. Meille on erittäin tärkeää, että yliopistot kykenevät yhteistyöhön teollisuuden kanssa. Jos yliopistoilla menee huonosti, haasteet heijastuvat nopeasti myös yrityksiin, Kallio painottaa.

Startup- ja yliopistoyhteistyön lisäksi Kallio korostaa kansainvälisten verkostojen tärkeyttä innovoinnille ja kilpailukyvyn ylläpitämiselle. Hän huomauttaa lopuksi, että sekä liiketoiminta että tuotekehitys globalisoituvat ja vauhdittuvat, eikä mukana pysyäkseen saa pysähtyä hetkeksikään.

– Suomen kaltaisen pienen maantieteellisen alueen tulee varmistaa, että sillä on hyvät kansainväliset verkostot myös tuotekehityksessä.

Kategoriat
Avainsanat
Nappi ylös

| Industrialprime.com |

Sosiaalinen media

Shares